ZPRÁVY Karlovarský kraj Karlovarský kraj

Kotlíkové dotace budou pro domácnosti s nízkými příjmy dostupnější

Karlovarský kraj připravuje na rok 2022 další projekt výměny nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 nebo 5 (dle ČSN EN 303-5). Tentokrát budou dotace určeny pro nízkopříjmové domácnosti. Mezi žadatele bude možno rozdělit částku až do výše 300 milionů korun. Do konce ledna 2022 musí zájemci o dotaci vyslovit směrem ke krajskému úřadu tzv. předběžný zájem.

0

Před 2 dny

Jindřichovice: Pietní místo získalo nové parkoviště (TV Západ)

Nové parkoviště v Jindřichovicích na Kraslicku předala stavební firma Karlovarskému kraji. Vzhledem k podnebí mají parkovací stání povrchovou úpravu z plastových tvárnic, vyplněných kamenivem. Parkovací prostor je ohraničen žulovými krajníky. Poslouží nejen návštěvníkům nedalekého pietního místa, ale také turistům.

0

Před 3 dny

Senioři roku 2021 převzali ceny od Karlovarského kraje

Ve čtvrtek 18. listopadu se v karlovarském Grandhotelu Pupp uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku krajské ankety Senior roku 2021. V anketě mohli hlasovat občané z celého regionu a nominovat osobnosti ve věku nad 60 let. Ceny vítězům ankety předal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, starostové a zástupci měst a obcí regionu.

0

Před 5 dny

Kraj poskytne dotaci obci Bublava na nákup techniky

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání doporučila zastupitelstvu schválit udělení individuální dotace obci Bublava. Částka ve výši 240 tisíc korun poslouží k nákupu kontejnerového nosiče za traktor - včetně kontejneru.

0

Před týdnem

Kraj vyhlašuje literární soutěž pro žáky středních škol v regionu

Žáci středních škol z regionu se mohou zapojit do literární soutěže, kterou vyhlásil Karlovarský kraj. Téma „Náhradní láska“ má připomenout smysl a význam náhradní rodinné péče. Literární klání je součástí kampaně „Staňte se pěstounem,“ jež byla v kraji zahájena v roce 2016.

0

Před 2 týdny

Návrh krajského rozpočtu na rok 2022 počítá s mírným provozním přebytkem a projektovým schodkem

Karlovarský kraj by měl v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 7,996 miliardy korun, výdaje budou dosahovat 9,491 miliardy korun. Část celkových příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4,800 miliardy korun účelových dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé výdaje v regionálním školství.

0

Před 2 týdny

Hlasování o jedenáctou Alej roku odstartovalo

O titul Alej roku soutěžní ankety spolku Arnika bojuje 93 stromořadí ze všech krajů republiky, z nichž jen 1 roste v Karlovarském kraji. Hlasování končí 11. ledna příštího roku. Koncem ledna pak Arnika vyhlásí jedenáctou Alej roku i nejoblíbenější krajská stromořadí. Patroni ankety u letošního ročníku navíc zvolí nejkrásnější fotografii, jejíž autor získá digitální zrcadlovku značky Canon.

0

Před 3 týdny

Kraj bez uhlí

Karlovarský kraj připravil cyklus uměleckých vystoupení na téma transformace kraje, jež cílí především na mladou generaci, a to prostřednictvím slam poetry. Místní mistři poezie a mluveného slova navštíví základní a střední školy a vybrané kluby v regionu, kde vystoupí se svými texty na téma „Budoucnost kraje bez uhlí.“

0

Před 4 týdny

Kraj podporuje venkovské prodejny ze svého rozpočtu

Na konci října 2021 byl ukončen příjem žádostí do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Obchůdek 2021+, který je zaměřen na podporu vesnických prodejen. MPO vzápětí zveřejnilo zprávu, že se do výzvy zapojilo 10 krajů. Karlovarský mezi nimi pro letošek není, a to hned z několika jasných důvodů.

0

Před 4 týdny

Kraj podpoří výstavbu nové lávky ve Starém Sedle

Karlovarský kraj podpoří výstavbu nové lávky ve Starém Sedle. Ze svého rozpočtu vyčlenil částku 1,5 milionu korun. Lávka je v havarijním stavu a dle technické zprávy je nezbytně nutné nahradit ji novou. Stávající lávka proto bude od 1. listopadu zcela uzavřena. ?

0

Před 4 týdny

Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje

Dne 26.10.2021 poprvé zasedal v zastupitelském sále krajského úřadu v Karlových Varech Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje. Sešla se třicítka žáků základních a středních škol z celého regionu, kteří mají zájem mluvit o tom, co potřebuje jejich generace, a chtějí mít vliv na to, kam se bude kraj v budoucnu ubírat.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj spouští webovou aplikaci menimekraj.cz

Jde o webovou aplikaci, díky které budou k nalezení aktuální informace týkající se Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a jednotlivých strategických projektů. A to vše v návaznosti na Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT).

0

Před měsícem

Karlovarský kraj ocenil nejúspěšnější žáky

Do Kláštera premonstrátů v Teplé se opět vrátil slavnostní ceremoniál, při kterém byli oceněni žáci základních a středních škol z regionu za svou snahu a úsilí v soutěžích celonárodní i nadnárodní úrovně. V letošním roce se konalo předávání cen i za předešlý školní rok.

0

Před měsícem

Sokolov: Ve městě budou servisní stanice nejen pro cyklisty

Čtyři servisní stanice pro cyklisty pořídil Městský dům kultury v Sokolově. Na vybraná místa budou umístěny v roce 2022 před zahájením nové cyklosezony ve spolupráci s městem a společností SOTES. Projekt se podařilo realizovat i díky dotaci Karlovarského kraje určené na rozvoj cyklistické infrastruktury v regionu.

0

Před měsícem
Popelka