ZPRÁVY Karlovarský kraj Karlovarský kraj

Karlovarský kraj nadále podporuje seniory a jejich aktivity

Karlovarský kraj dlouhodobě finančně přispívá na aktivity seniorů. Pro rok 2021 vyčlenil ze svého rozpočtu 300 tisíc korun na dotační program, který podporuje jejich aktivní činnosti. Výše tohoto příspěvku reflektovala pandemickou situaci, která se nyní zásadně zlepšuje, avšak v minulých měsících neumožňovala organizovat tradiční společenské či kulturní akce pro seniory.

0

Před 2 dny

Kraj uctí společně s německými partnery památku obětí pandemie

Vedení Karlovarského kraje iniciovalo uctění památky obětí pandemie uspořádáním zádušní mše. Ke stejnému kroku vyzval hejtman také své partnery ze Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko. V Karlových Varech, německém Hofu a Bad Brambachu se tak budou 16. května sloužit mše za zemřelé.

0

Před 3 dny

Děti ze sociálně slabých rodin budou moci znovu získat obědy zdarma

?Karlovarský kraj usiluje o získání dotace na podporu projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022.“ Do projektu, který zajišťuje stravování dětem ze sociálně slabých rodin, se kraj zapojil v minulosti již několikrát.

0

Před 4 dny

Karlovarský kraj pokračuje v projektu na zabezpečení škol

Karlovarský kraj se intenzivně zabývá posuzováním bezpečnostní situace ve školách, a to prostřednictvím projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.“ V předchozích letech proto nechal vypracovat posudky, které měly zkontrolovat připravenost na mimořádné situace, které by mohly ohrozit zdraví a životy osob, jež se v objektech škol nacházejí.

0

Před 5 dny

Karlovarský kraj navýšil finanční prostředky pro kotlíkové dotace

O navýšení stávajících prostředků kotlíkových dotací III rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání. Částka ve výši téměř 26,8 milionu korun je určena na dofinancování zásobníkových projektů. Dotace má sloužit jako podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla.

0

Před 6 dny

Žáci a studenti v Karlovarském kraji odevzdali k recyklaci 2,36 tuny elektra, pomáhají tím snižovat produkci skleníkových plynů a těžbu nerostných surovin

Celkem 2 360 kg vysloužilého elektra odevzdali v loňském roce k recyklaci školáci a studenti z Karlovarského kraje v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle dat společnosti Elektrowin se díky nim podařilo z vybraného elektra získat prostřednictvím recyklace mimo jiné 1 357 kg železa, 48 kg mědi a 59 kg hliníku.

0

Před týdnem

Karlovy Vary, Cheb: Nové matrace v nemocnicích

Za finanční podpory Karlovarského kraje se podařila kompletní výměna matrací v nemocnicích v Karlových Varech i Chebu. Doslova akci kulový blesk má za sebou karlovarská i chebská nemocnice. V uplynulém týdnu se podařilo vyměnit téměř šest stovek matrací na všech lůžkových odděleních, a to v celkové hodnotě přesahující dva miliony korun.

0

Před týdnem

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře vyhlášených veřejných sbírek

Karlovarský kraj se snaží dlouhodobě pomáhat potřebným. Proto v minulosti vyhlásil veřejné sbírky na pomoc třem nemocným obyvatelům z regionu, které se touto formou snaží podpořit v jejich léčbě a rehabilitaci. Do sbírek mohou lidé přispívat i nadále, a to buď vložením hotovosti do zapečetěných pokladniček na recepci krajského úřadu, případně zasláním libovolné částky na transparentní účty.

0

Před 3 týdny

Karlovarský kraj zakoupí nový traktor pro školní statek v Chebu

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb získá nový traktor za více než 5,5 milionu korun. Rada Karlovarského kraje o tom rozhodla na základě zadávacího řízení k akci „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 330 HP.“

0

Před 3 týdny

K včelařům poputují dotace od Karlovarského kraje

Karlovarský kraj opět podpoří včelaře v regionu a poskytne jim dotace z krajského rozpočtu na pořízení základního vybavení a modernizaci úlů. Celkem 95 žadatelů, kteří splnili podmínky dotačního programu, si rozdělí příspěvky ve výši přesahující 1,3 milionu korun. Dotace schválila Rada Karlovarského kraje, dále se jimi bude zabývat krajské zastupitelstvo.

0

Před 3 týdny

Karlovarský kraj má nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR

V Karlovarském kraji byl na konci března nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR a dosáhl hodnoty 6,06 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v březnu 2021 nejnižší nezaměstnanost okres Cheb s 4,78 %, nejvyšší naopak okres Sokolov s 6,81 %.

0

Před 3 týdny

Pro Karlovarský kraj je návrh rozdělení peněz v rámci FST nepřijatelný

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec včera během jednání s hejtmany Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje informoval představitele těchto strukturálně postižených regionů o návrhu rozdělení peněz, které budou mít k dispozici z EU v rámci Fondu spravedlivé transformace (FST).

0

Před 3 týdny

Na opatření proti suchu můžete získat krajskou dotaci

Karlovarský kraj řeší problémy spojené s postupujícím úbytkem vody a vodních zdrojů v území. Z toho důvodu vyhlásil i pro letošní rok dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň. Zájemci mohou získat dotaci až do výše 1 milionu korun. Příjem žádostí potrvá do 30. června 2021.

0

Před 4 týdny

Karlovarský kraj podpoří vydání neperiodických publikací

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila poskytnutí dotace z Programu na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2021 ve výši 400 tisíc korun. Čtenáři se tak mohou těšit na další knihy a brožury s regionální tématikou.

0

Před 4 týdny
uniweby