ZPRÁVY Jan vrba Karlovarský kraj

Cheb: V depu bude nová opravárenská hala za 756 milionů korun (TV Západ)

Slavnostním poklepáním na základní kámen nové opravárenské haly chebského depa za 756 milionů korun začaly v pondělí 20. května také demoliční práce na severní rotundě.

0

Před 3 týdny 1 Editor

Cheb: Rozvoj Průmyslového parku II. bude garantovat stát (TV Západ)

V pondělí 6. května došlo v obřadní síni chebské radnice k podpisu trojstranného memoranda o rozvoji strategického podnikatelského parku, označovaného jako II. Kromě města Chebu, Karlovarského kraje na plánu participuje také stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, resp. jeho agenturou CzechInvest a v letošním roce zřízenou Státní investiční a rozvojovou společnosti (SIRS).

0

Před měsícem 1 Editor

Cheb: Sportovci roku 2023 převzali ocenění (TV Západ)

V pondělí 29. dubna se v Kulturním centru Svoboda konalo tradiční slavnostní předávání ocenění nejlepším sportovcům města Cheb za předchozí rok, tedy 2023. Odpolednem provázel moderátor Vladimír Keblúšek, který pozval na pódium gymnaziální hudební těleso Jang Band pod vedením Michala Holoty.

0

Před měsícem 1 Editor

Cheb: Výročí osvobození provázelo nalezení padlého předka (TV Západ)

V sobotu 20. dubna se za proměnlivého a chladného počasí uskutečnil v Městských sadech u památníku 97. pěší divize armády USA vzpomínkový akt s připomínkou 79. výročí osvobození města Chebu.

16

Před měsícem 1 Editor

Cheb: Byty, místy ve školkách i financemi láká město zdravotníky (TV Západ)

I město Cheb dlouhodobě trápí nedostatek lékařů v některých oborech a hledá proto způsoby, jak je nalákat. Jednou z nových motivací může být zajištění bydlení, které doplní stávající benefity.

6

Před 2 měsíci 1 Editor

Cheb: Město a Nadace Schola Ludus rozdaly ocenění za rok 2023 (TV Západ)

V pondělí 25. března proběhlo v Kulturním centru Svoboda každoroční předávání ocenění žákům a pedagogům za mimořádné studijní a pedagogické výsledky.

4

Před 3 měsíci 1 Editor

Cheb: Ředitel Galerie 4 Illek oslavil 70 let velkou výstavou (TV Západ)

Chebská Galerie 4 připravila v rámci projektu Jubilanti výstavu svému zakladateli a dlouholetému řediteli Zbyňkovi Illkovi. U příležitosti jeho 70. narozenin se v pátek 15. března uskutečnila vernisáž jeho retrospektivní přehlídky v bývalém špýcharu na Františkánském náměstí.

0

Před 3 měsíci 1 Editor

Cheb: Z jednání vyšel návrh na regulaci zábavní pyrotechniky (TV Západ)

V chebském Kulturním centru Svoboda se ve středu 21. února sešli zástupci města Chebu a jeho Městské policie, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Policie ČR, Obvodního báňského úřadu Sokolov, Celního úřadu, České obchodní inspekce a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

0

Před 3 měsíci 1 Editor

Cheb: Zlatá dráha nově nese jméno zesnulého Jacka Přibáně (TV Západ)

Vzpomínkové setkání s chebskou atletickou legendou Jackem Přibáněm, který ve věku nedožitých 75 let zemřel 23. ledna, proběhlo v areálu v Poohří 1. února v odpoledních hodinách.

0

Před 4 měsíci 1 Editor

Cheb: Dopravě v centru by mohl pomoci most a smart křižovatky (TV Západ)

Dopravní kolapsy ve špičkách se v Chebu týkají především křížení ulic Pražská, Ašská a Evropská. Zdejším kruhovým objezdem za jediný den projelo podle měření i téměř 7 stovek kamionů a 20 tisíc osobních aut.

0

Před 4 měsíci 1 Editor

Cheb: Ocenění převzaly čtyři osobnosti města (TV Západ)

Ve čtvrtek 4. ledna se v hlavním sále chebského Kulturního centra Svoboda uskutečnilo tradiční novoroční setkání vedení města s občany spojené s předáváním ocenění vybraným osobnostem. Tajemník Václav Sýkora přivítal v úvodu všechny přítomné a předal slovo starostovi města Janu Vrbovi.

10

Před 5 měsíci 1 Editor

Cheb: Rozpočet je schválen, čeká se na dopady vládního balíčku (TV Západ)

Rozpočet města Chebu na rok 2024 schválilo Zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání ve čtvrtek 14. prosince. Koncipován je jako schodkový s částkou na dofinancování ve výši 227 milionů korun.

0

Před 6 měsíci 1 Editor

Cheb: Zahájení vánočních trhů provázelo zimní počasí (TV Západ)

První adventní víkend, konkrétně v sobotu 2. prosince, proběhlo v Chebu, za pravého zimního počasí se sněžením, očekávané zahájení Vánočních trhů. Program připravilo také místní muzeum, kde kromě nabídky občerstvení a prodejních stánků měli instalovali vlastní vánoční strom i s betlémem.

0

Před 6 měsíci 1 Editor

Cheb: Odpady podraží o 100 korun na osobu (TV Západ)

Od 1. ledna dojde v Chebu ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ze 700 na 800 korun. Cena se navýší poprvé od roku 2013, aby podle města alespoň částečně nahradila ztráty z postupného zdražování skládkovného.

0

Před 7 měsíci 1 Editor
NOVÝ RENAULT CAPTUR