ZPRÁVY Dobrý anděl Karlovarský kraj

Sokolov: Plastová víčka ze školky pro nadaci Dobrý anděl

Zaměstnankyně Mateřské školy Alšova přispívají pravidelně několik let nadaci Dobrý anděl. V letošním školním roce se rozhodly tento příspěvek rozšířit ještě o spolupráci s rodinou a pustily se i do sběru plastových víček. Což je další forma, jak pomáhat těm nejpotřebnějším.

0

Před týdnem

Příběh Martínka z Karlovarska

Osud nadělil šestiletému Martínkovi autismus, epilepsii, poruchu imunity, astma a mnoho dalšího.

0

Před měsícem

Na Chebsku žije přes 800 Dobrých andělů

Každého šestého přivedla k pomoci osobní zkušenost.

0

Před 11 měsíci

Dobrý anděl pomáhá již 66 rodinám z Chebska

7 000 těžkých osudů, 66 z Chebska. Rodinám s vážným onemocněním pomáhají lidé po celé ČR.

0

Před rokem

Dobří andělé podpořili na Chebsku 60 rodin

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.

0

Před rokem

Mezi obyvateli Chebska najdeme téměř 700 Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

0

Před 2 roky

Dobrý anděl pomáhá i na Sokolovsku

Sokolovsko: 31 rodin s vážně nemocným dítětem potřebuje finanční pomoc. Tento fakt potvrdila nadace Dobrý anděl, která těmto rodinám pravidelně pomáhá. Jedná se o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkologickým či jiným závažným onemocněním, jako je chronické selhání orgánů, chronické střevní onemocnění, závažné metabolické poruchy či jiné kombinované postižení.

0

Před 2 roky

Nadace Dobrý anděl pomáhá i na Chebsku

Nadace Dobrý anděl pravidelně pomáhá 19 rodinám na Chebsku. Jedná se o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkologickým či jiným závažným onemocněním, jako je chronické selhání orgánů, chronické střevní onemocnění, závažné metabolické poruchy či jiné kombinované postižení.

1 0

Před 2 roky

Sokolov: MŠ Alšova se zapojila do nadace Dobrý anděl

Kolektiv zaměstnankyň Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746 se aktivně zapojil do nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Každý měsíc zasílají společnou finanční částku, která míří do rodin, jež potřebují překlenout finanční tíseň způsobenou onemocněním dítěte nebo rodiče.

0

Před 2 roky
SZO