2013 – Cheb: Do sídlišť město investuje letos až 40 milionů (4904) (TV Západ)

Město Cheb vlastní nemovitosti především v historickém centru. Přesto postupně soustřeďuje investice do komunikací, parkovišť, inventáře nebo zeleně do těch částí města, kde leží panelová sídliště.


Žije zde totiž převážná část obyvatelstva a původní infrastruktura dosluhuje a nevyhovuje dnešním požadavkům na moderní bydlení.

„Řekl bych, že chebská sídliště mají poměrně štěstí na to, jak jsou zasazena v rámci města a jaké mají zázemí, především sídliště Skalka. To může být místo pro perfektní bydlení, v blízkosti je přehrada, dá se dojít do lesa, ale jsme si vědomi toho, že infrastruktura na sídlištích je mizerná,“ popsal příklad sídliště starosta města Pavel Vanoušek.

Hlavními znaky všech větších sídlišť je nedostatek parkovacích míst. Město začalo s úpravami na sídlišti Zlatý vrch, kde byla situace nejhorší. Na ostatní sídliště se postupně dostane také.

„Takže už je připravena i studie na sídliště na Spáleništi, víme jak postupovat třeba při řešení parkování na sídlišti Skalka. Samozřejmě všechny tyto záležitosti, které se dotýkají občanů, chceme s občany konzultovat, chceme je seznamovat se záměry, které tam máme, abychom za velké peníze nebudovali něco, co potom bude veřejností odmítáno,“ dodal starosta Vanoušek.

Klíčovou výhodou při revitalizaci sídliště Zlatý Vrch byla možnost získání větších státních dotací. Sídliště bylo zařazeno do tzv. Integrovaného plánu rozvoje měst. Do něj lze zahrnout pouze ta sídliště, které splňují určitá kritéria. Jedním z nich je, že výrazně zaostávají kvalitou bydlení za jinými lokalitami ve městě.

„Je to akce, která probíhá v několika letech, v několika etapách. Je rozdělena na dvě části, revitalizaci veřejného prostoru a regeneraci objektů pro bydlení. Celá akce by měla nákladově znamenat zlepšení stavu přibližně za 120 milionů korun,“ spočítal objem prostředků místostarosta města Tomáš Linda.

Zatím je realizace sídliště Zlatý Vrch přibližně v polovině. 

„Měly by se dokončit úpravy vnitřních komunikací, úprava Dvořákovy ulice, dokončení rekonstrukce ulice Boženy Němcové, zbývá zregenerovat několik objektů v ulici K Viaduktu a měly by se do tohoto projektu zapojit i jednotlivá Společenství, vlastnící objekty v lokalitě Zlatého vrchu,“ vyjmenoval zbývající práce Linda.

Na sídlišti Skalka začala loni rekonstrukce ulice Lesní. Po částečné úpravě projektu z připomínek vzešlých z veřejné debaty by se mělo pokračovat. Vyvstal ale problém, který může projekt zpomalit nebo výrazně prodražit. Tím je nedostatečná kapacita dešťové kanalizace.

„Která brání tomu, aby se rozšiřovali zpevněné plochy, zejména pro parkování vozidel. My toto řešíme s akciovou společností CHEVAK, snažíme se najít kompromisní řešení, to nejméně nákladné,“ upozornil Linda.

V letošním roce by město chtělo vypracovat projekt alespoň jednoho velkého parkoviště a to v příštím roce také zrealizovat. Mezitím budou probíhat jednání o řešení kapacity dešťové kanalizace. Na Skalku dotace získat zatím není možné, všechny finance tak půjdou z rozpočtu města.

Posledním větším sídlištěm je Spáleniště, které je zároveň nejstarší. Z toho vyplývá i špatný stav sítí a využití veřejného prostoru.

„Na Spáleništi jsme úplně na začátku a rozhodli jsme se, že přípravu projektu začneme od samého počátku diskutovat s občany, kteří na tomto sídlišti žijí. Počítáme s tím, že bychom tento projekt připravovali tak, aby do budoucna, pakliže se otevře nějaký dotační titul, tak jsme měli kompletně zpracovaný materiál, se kterým bychom dokázali velmi rychle reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy a dokázali jsme případně pomoci tomuto projektu získat dotační prostředky," poodhalil plán místostarosta Linda.

Město zaplatí celkovou studii a přípravné práce včetně dokumentace. Menší sídliště Sadová má již zpracovaný projekt a město bude poptávat i vypracování studie pro sídliště Hradčany. Tam by se především měla řešit cestní síť. Do oprav sídlišť v letošním roce plánuje město investovat okolo 40 milionů korun.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb