2010 – Sokolov: Veletrh fiktivních firem měl druhý ročník (3986) (TV Západ)

V sokolovském Hornickém domě se uskutečnil ve středu 24. února druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Studenti a učni ze tří krajů zde představili své firmy jako cestovní kanceláře nebo banky. Pořádající Střední živnostenská škola získala na veletrh dotaci z Evropské unie z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

dezinfekce

„My jsme s těmi fiktivními firmami jezdili nejdříve na různé veletrhy a tam jsme viděli, jak se tyto veletrhy pořádají, a řekli jsme si, že v karlovarském kraji žádný veletrh neexistuje, tak jsme se do toho pustili,“ popsala začátky ředitelka živnostenské školy Hana Jandíková.

Žáci živnostenské školy zakládají firmy v průběhu studia.

„Oni, když přijdou do školy, třeba nástavbové studium, které trvá dva roky, tak v prvním pololetí firmu zakládají, učí se ve firmě pracovat a poté se připravují na soutěž. Takže už od druhého pololetí prvního ročníku. A v prvním pololetí druhého ročníku se těch veletrhů účastní,“ vysvětlila postup Jandíková.

Že nejde o jednorázovou záležitost dokládá i fakt, že některé firmy vydrží více let.

„Některé firmy, které byly dobré a zaběhnuté a dobře pracovaly, tak zůstávají, přejímají je jiní žáci. Ale vznikají i firmy nové,“ řekla Jandíková.

Loni proběhl první ročník veletrhu v prostorách školy. I díky dotaci bylo možné jej letos přesunout do kulturního domu. Žáci představili celkem 34 firem z různých škol - z karlovarského, ústeckého a plzeňského kraje. Každá firma přitom má 3 až 5 členů. Na hlavním sále i přilehlých prostorech se tak pohybovalo více než sto studentů.  

„Příprava už trvá od začátku školního roku, kdy jsme si zvolili termín, a pak se postupně musí rozdělit úkoly a vytvořil se tým, který se na tom podílel,“ popsala přípravu učitelka školy Stanislava Dietzová.

Součástí veletrhu byly i doprovodné akce. Módní přehlídkou se prezentoval studijní obor oděvnictví a učební obor krejčí. Modely si studenti sami ušili a předvedli. Velký aplaus vyvolalo vystoupení dětského tanečního souboru Butterfly paní Bernatové. Kantoři se mohli během workshopu podělit o novinkách v CEFIFu, což je organizace fiktivních firem. Přínos veletrhu vidí škola ve více rovinách.

„Jednak je to prezentace naší školy, našich žáků, jejich úspěchů, protože my jako fiktivní firmy jsme velice úspěšní. Dále se tady sejdou vyučující těch jednotlivých firem, zástupci škol,“ uvedla Jandíková.  

I pro studenty je to zkušenost. Mělo by jim to pomoci se v budoucnu uplatnit na trhu práce a obchodu. Jejich firma nemůže zkrachovat, musí se „dožít“ konce školního roku. 

„Naučí se vystupovat, prodávat a nabízet zboží. Naučí se mezi sebou obchodovat a naváží nové obchodní vztahy. Protože to vše dělají v rámci povinného předmětu, který se jmenuje Chod podniku a tam se toto učí, co tady poté předvádí,“ upřesnila Dietzová.

Škála firem byla oborově pestrá. Služby nabízela cestovní kancelář, banka, ale i salon plastické chirurgie, hotel, cukrárna, zoo centrum a další. Stejně jako loni se prezentovala i pohřební služba Sator-Marte. Škola v předsálí představila své učební obory. Truhláři pracovali se dřevem, kadeřnice upravovaly účesy zájemcům, k ochutnání byly palačinky a ke koupi zdobené pamlsky. Sokolovská živnostenská škola slaví se svými fiktivními firmami mnoho úspěchů. Příkladem jsou 4 vítězství v mezinárodních veletrzích. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy