2010 – Cheb: Zastupitelé schválili navýšení ceny kulturního domu (3967) (TV Západ)

Dlouho očekávaný nový kulturní dům Svoboda, který má vzniknout rozšířením stávajícího uzavřeného prostoru, bude nakonec dražší, než byly původní odhady.

dezinfekce

„Zastupitelstvo většinou hlasů schválilo navýšení celkového objemu výdajů související s rekonstrukcí objektu Svoboda na celkovou částku 144 milionů, přičemž je třeba říci, že je to navýšení oproti předchozím úvahám,“ potvrdil místostarosta Miroslav Plevný. 

Stavební část celé rekonstrukce zůstává ve stejné úrovni. Předpokládá se objem okolo 95 až 100 milionů korun. Zvýšila se pouze cena za vybavení zařízení, které by nyní podle schváleného záměru mělo vyjít na 45 milionů.

„Chtěl bych říci, že se nejedná tak, jak by to mohlo někoho svádět, o čistě jenom nábytek. Rozhodně nebude v objektu Svoboda nějaký pozlacený nábytek za 45 milionů. Ale do tohoto interiéru spadá prakticky veškeré vybavení zázemí, kuchyně, barových pultů, patří do toho i předpokládaná skládací a vysouvací tribuna, která by měla být na velkém sále v případě koncertů, která sama o sobě je asi 5 milionů korun, spadá do toho i akustické obložení sálů a podobné další věci, které na jednu stranu by tam asi nemusely být, na druhou stranu si myslíme, že by to bylo škoda, kdybychom ten nově rekonstruovaný objekt neměli v takové kvalitě, která, ne, že je špičková, ale která by měla odpovídat dnešním standardům,“ shrnul důvody pro rozhodnutí zastupitelů Plevný.

Na zastupitelstvu padl také návrh na možnost zpětného získání DPH, které v tomto případě činí několik desítek milionů korun. Město jako koncový uživatel u většiny investic nemá na vrácení daně nárok. Bude se proto hledat způsob, jak tuto situaci vyřešit. Jednou z možností je založení společnosti vlastněné městem, která by objekt provozovala.

„Čili by této společnosti tento objekt pronajímalo za účelem hospodářské činnosti, což stejně je v tomto objektu plánováno, tak v takovém případě a za splnění určitých požadavků by si město mohlo z rekonstrukce nárokovat vratku DPH a uvědomme si, že se zde skutečně bavíme o poměrně nezanedbatelné částce zhruba 25-30 milionů,“ vysvětlil Plevný.

Město již před časem schválilo založení organizace, která by měla spravovat kulturní objekty v Chebu. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy