2010 – Cheb: Vzniká nový územní plán města (4018) (TV Západ)

V architektonické kanceláři, která vyhrála výběrové řízení na zpracovatele, postupně vzniká nový městský územní plán Chebu. Ten původní je z roku 1994 až 1995. Změny si vynutily především dvě nové okolnosti.

dezinfekce

„A přistupuje se ze dvou důvodů. Jednak vyšel nový stavební zákon, který stanoví, že územní plány se mají předělat na celé správní území obcí a druhý, že těch změn je už tam dost, v tom stávajícím plánu, protože byl dělán moc detailně,“ přiblížil hlavní důvody zpracovatel plánu architekt Luděk Vystyd.

Starý plán nepopisuje všechna místa, jen některá zastavěná území. A tak nebyly řešeny místa jako Podhrad, Střížov nebo Hrozňatov. Naopak byly ještě dva další územní plány pro rekreační oblasti Skalka a Jesenice. 

Podle nového stavebního zákona musí v územním plánu být zpracována všechna katastrální území města. Hlavní koncepcí je ochrana zemědělského fondu.

„Čili nerozšiřovat zbytečně výstavbu na pole a louky, které jsou zemědělsky kvalitní. Druhá věc je udělat okolo města pruh zeleně, to máme v zadání. Propojit zeleň tak, aby se dalo třeba parky nebo lesy jít okolo celého Chebu a jít na jedné straně do Hrozňatova nebo podél Ohře, kde bude nová cyklostezka,“ vysvětlil Vystyd.

Další podstatnou změnou je zjednodušení plánu. Příliš konkrétní podmínky brání reagovat na potřeby vzniklé aktuální situací. Typickým příkladem je území, kde nebylo možné stavět nic jiného než školské zařízení, přestože počet dětí se prudce snížil. Velcí developeři prozatím město neoslovují se svými požadavky, ale jednotlivci ano. 

„Ti všichni by chtěli teď na těch pozemcích, které si koupili nebo zdědili nebo v restitucích získali, aby je mohli výhodně zpeněžit tak, že by je chtěli prodat na výstavbu,“ upřesnil důvody Vystyd. 

Tento tlak se již projevil v prvním kole připomínek. Zadání, které se zpracovává k územnímu plánu, se skládá z průzkumů, do něhož se zanesou všechny požadavky dotčených institucí a majitelů. Jen institucí, které se k plánu vyjadřují, je téměř 30. Jsou to všechna ministerstva, památkáři a další. Majitelé pozemků často nesledují třídu kvality své půdy. První a druhá třída se vůbec nevyjímá z půdního fondu a jsou problémy již i se třetí třídou. Město je však v klidu, pozemků vhodných pro výstavbu má dostatek.

„Těch pozemků je tolik, že by město mohlo mít 80 tisíc obyvatel. Což je nereálné. Cheb nemá kde brát. Lidí v republice se tolik rychle nerodí. My tady máme 35 tisíc, a když budeme mít 40 tisíc obyvatel za dvacet let, tak budeme rádi,“ odhaduje Vystyd.

Jak bude nakonec územní plán vypadat, záleží na vůli zastupitelstva města. Schválí se jako celek. V případě, že budou konfliktní místa, vynechají se, a změní se později. Jistou šancí by byla zástavba proluk. Těch ale na území města moc není a ty co jsou, tak většinou nevyhovují dnešním požadavkům na bytové domy nebo nemají parkování.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy