2010 – Cheb: Volba starosty proběhla bez komplikací (4226) (TV Západ)

Ustavující zasedání nového chebského zastupitelstva proběhlo ve čtvrtek 11. listopadu v aule Západočeské univerzity za značného zájmu veřejnosti i médií. Chvíli po 16 hodině bylo zahájeno procesem schvalování programu. Schůzi řídil nejstarší zvolený zastupitel Václav Černý z KSČM. Nejprve přišel na řadu slib všech přítomných zastupitelů. Jeden po druhém nejprve přistupovali k mikrofonu a poté se podepsali na arch.

zprávy uniweb weby

Po zhruba dvaceti minutách došlo na zařazení návrhu kandidáta na starostu Pavla Vanouška o stanovení počtu uvolněných zastupitelů. Zdůvodnil svůj krok snahou o zvýšení bezpečnosti ve městě a získáváním dotací, které v následujících čtyřech letech bude možné naposledy žádat. Třetí místostarosta by kromě jiného byl pověřen řízením Městské police. Tímto krokem se otevřela možnost prakticky volit kromě dvou místostarostů ještě jednoho dalšího.

Proti tomuto návrhu vystoupil zastupitel za Stranu svobodných občanů a bývalý starosta města Václav Jakl. Jemu se nově zřízený post jevil v době všeobecného šetření jako zbytečný. V podobném duchu poté hovořil i zástupce KSČM Pavel Hojda. Oznámil, že strana nebude hlasovat pro tento návrh. 

V následném hlasování byl návrh většinou 21 hlasů schválen. Dva zastupitelé byli proti a 7 se zdrželo. Poté proběhlo další hlasování o programu, byli navrženi ověřovatelé zápisu, návrhová a volební komise. Trochu napětí pro veřejnost přineslo další hlasování o zřízení postu třetího místostarosty. Žádné drama se nakonec nekonalo. Pro bylo 20 zastupitelů, proti 6 a 4 se zdrželi.

Poté si zastupitelé odhlasovali, že volba starosty, místostarosty a radních bude tajná. Nato navrhl zástupce sociální demokracie Vladimír Hartmann na starostu města Pavla Vanouška a zastupitelé si dali desetiminutovou přestávku.

Po přestávce postupně zastupitelé dostali hlasovací lístky, aby za plentou hlasovali v tajné volbě, vložili lístek do obálky a vhodili do urny. Oznámení výsledku přišlo během chvíle, kdy bylo potvrzeno, že novým starostou města se stal 63letý Pavel Vanoušek. Ten získal 21 hlasů z třicetičlenného sboru zastupitelů. Od tajemníka radnice Václava Sýkory převzal starostenský řetěz a ujal se řízení schůze.

Poté došlo na hlasování o prvním místostarostovi, kterého navrhl člen ODS Jiří Strádal. Kandidátem byl spolustraník Tomáš Linda, předseda oblastní rady ODS. Ten byl v následném hlasování zvolen většinou 20 hlasů.

Před volbou druhého místostarosty byla vyhlášena jen krátká pauza. Kandidát sociální demokracie Vladimír Hartmann byl 21 hlasy v tajné volbě zvolen.

Před očekávanou volbou třetího místostarosty si vzal slovo opět Václav Jakl a zopakoval své námitky proti tomuto postu. V odpovědi mu již nově zvolený starosta Vanoušek namítl, že důvody svého návrhu sdělil. Na návrh zástupce ODS byl na funkci třetího místostarosty vybrán Michal Pospíšil. 

Po sečtení všech hlasů, ze kterých byl překvapivě jeden neplatný, bylo konstatováno, že 20 hlasy byl zastupitel Pospíšil zvolen do funkce.

Rada města tak měla již čtyři členy. Bylo nutné zvolit zbývajících pět. Jednotlivé kluby postupně navrhovali své kandidáty.

Za KSČM to byl Radomír Honců a Václav Jakubík, za Volbu pro město Miroslav Plevný a Ilja Horník, ČSSD navrhla Karla Tyrpekla a Martina Kroupu a ODS dosavadního starostu Jana Svobodu. Kromě komunistů byli nakonec všichni zvoleni. 

Bylo přijato usnesení o nově zvolených funkcionářích města a starosta Vanoušek poděkoval všem dosavadním zastupitelům, ale i pracovníkům úřadu za jejich práci v minulosti. 

Dalším bodem programu bylo schvalování výše odměn, které nakonec zůstaly stejné jako doposud. V bodu různé vystoupil jeden občan, který si postěžoval, že ve vedení města nejsou zastoupeni komunisté. Krátce před sedmou hodinou večer bylo zasedání ukončeno. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb