2010 – Cheb: Revitalizace Zlatého vrchu pokračuje (3975) (TV Západ)

Velký projekt revitalizace chebského sídliště Zlatý vrch pokračuje prozatím v přípravách dílčích projektů. Program nazvaný Integrovaný projekt rozvoje města zatím uzavřel tři výzvy k podání žádostí o dotace. Jedna z výzev se týkala úpravy komunikací. Ta je průběžná a může žádat pouze město na revitalizaci, budování parkovacích míst nebo úpravu cest. Další dvě výzvy se týkaly vnějších částí budov, zateplení, výměny oken a opravy střech. Těchto dvou výzev se mohli účastnit také vlastníci domů.

VZP list a pros 2022

„Tam zatím byly schváleny tři projekty městské a jeden projekt společenství vlastníků,“ uvedl místostarosta Miroslav Plevný.

V současné době se ukončuje čtvrtá výzva, která se jako týká vnitřků domů. Výměn nebo úpravu výtahů, rekonstrukcemi rozvodů a dalšími investicemi. Zatím jsou podané pouze městské žádosti. 

„Soukromí vlastníci, respektive společenství vlastníků (domů), se do této výzvy zatím nepřihlásili. Je ale pravda, že jsme s tím ani nepočítali, protože je ještě relativně krátký čas od doby, kdy vyšlo ve známost, že projekt IPRM byl městu Cheb schválen,“ vysvětlil Plevný.

Město počítá s tím, že se jednotlivá společenství vlastníků budou přihlašovat až do páté výzvy, která je plánovaná na červen a jejíž vyhodnocení proběhne v září. 

„Což je dostatečný časový prostor na to, aby si připravili projekty a vyplnili žádosti, přičemž s těmi žádostmi, takzvaným benefitem, jim budeme pomáhat a mohou si je dokonce vyplňovat přímo na Odboru dotační politiky u manažerky projektu Ing. Pagáčové,“ doplnil Plevný.

Celkový objem investic do Zlatého vrchu je 95 až 100 milionů. Rozdíl záleží na kursu, protože dotace je v Euro.

Jsou zpracovány projekty na komunikace, které jsou v objemu 75-80 milionů korun. Bude záležet na tom, jak budou vysoutěžené ceny jednotlivých dílčích zakázek. 

„ V letošním roce se budou dělat tři dílčí zakázky, které se týkají komunikací, a budou to ty vnitřní části, čili nikoliv hlavní průtahová komunikace sídlištěm, Dvořákova, ta přijde na řadu až příští rok, letos se budou dělat především ty komunikace, které slouží k přístupu k objektům a parkování.

Cheb vydá ze svých prostředků 25-30 milionů korun na úpravu komunikací a dalších 25 na opravy domů.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
weby uniweb