2010 – Cheb: Revitalizace Zlatého vrchu pokračuje (3975) (TV Západ)

Velký projekt revitalizace chebského sídliště Zlatý vrch pokračuje prozatím v přípravách dílčích projektů. Program nazvaný Integrovaný projekt rozvoje města zatím uzavřel tři výzvy k podání žádostí o dotace. Jedna z výzev se týkala úpravy komunikací. Ta je průběžná a může žádat pouze město na revitalizaci, budování parkovacích míst nebo úpravu cest. Další dvě výzvy se týkaly vnějších částí budov, zateplení, výměny oken a opravy střech. Těchto dvou výzev se mohli účastnit také vlastníci domů.

dezinfekce

„Tam zatím byly schváleny tři projekty městské a jeden projekt společenství vlastníků,“ uvedl místostarosta Miroslav Plevný.

V současné době se ukončuje čtvrtá výzva, která se jako týká vnitřků domů. Výměn nebo úpravu výtahů, rekonstrukcemi rozvodů a dalšími investicemi. Zatím jsou podané pouze městské žádosti. 

„Soukromí vlastníci, respektive společenství vlastníků (domů), se do této výzvy zatím nepřihlásili. Je ale pravda, že jsme s tím ani nepočítali, protože je ještě relativně krátký čas od doby, kdy vyšlo ve známost, že projekt IPRM byl městu Cheb schválen,“ vysvětlil Plevný.

Město počítá s tím, že se jednotlivá společenství vlastníků budou přihlašovat až do páté výzvy, která je plánovaná na červen a jejíž vyhodnocení proběhne v září. 

„Což je dostatečný časový prostor na to, aby si připravili projekty a vyplnili žádosti, přičemž s těmi žádostmi, takzvaným benefitem, jim budeme pomáhat a mohou si je dokonce vyplňovat přímo na Odboru dotační politiky u manažerky projektu Ing. Pagáčové,“ doplnil Plevný.

Celkový objem investic do Zlatého vrchu je 95 až 100 milionů. Rozdíl záleží na kursu, protože dotace je v Euro.

Jsou zpracovány projekty na komunikace, které jsou v objemu 75-80 milionů korun. Bude záležet na tom, jak budou vysoutěžené ceny jednotlivých dílčích zakázek. 

„ V letošním roce se budou dělat tři dílčí zakázky, které se týkají komunikací, a budou to ty vnitřní části, čili nikoliv hlavní průtahová komunikace sídlištěm, Dvořákova, ta přijde na řadu až příští rok, letos se budou dělat především ty komunikace, které slouží k přístupu k objektům a parkování.

Cheb vydá ze svých prostředků 25-30 milionů korun na úpravu komunikací a dalších 25 na opravy domů.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy