2010 – Cheb: Integrovaná škola chystá důležité změny (4008) (TV Západ)

Integrovaná střední škola v Chebu, těžce zasažená nedávným skandálem, má nového ředitele, který připravuje razantní změny v oblasti vedení. Práce na zavedení certifikátu ISO 9001 – 2001 již začaly a budou nutným předpokladem pro dlouhodobější změny. Ředitel největší školy v kraji si již vybral čtyři nejbližší spolupracovníky a hodlá uskutečnit plány, se kterými vyhrál výběrové řízení. Jako klíčové vidí vypracování analýzy aktuálního stavu. Během dubna se proto rozjede dotazníková akce.

dezinfekce

"Oslovíme všechny sociální partnery školy, tzn. žáky školy, rodiče, firmy regionu, odbornou, neodbornou veřejnost, zřizovatele a na základě těchto dat zjistíme, jak si stojíme a jakou cestou se budeme ubírat," vysvětlil ředitel školy Miroslav Liška.

Vedení hodlá také úžeji spolupracovat se svým poradním orgánem, kterým je pedagogická rada. 

"Hlavní bod mé koncepce je přechod od kvantity ke kvalitě. Nemám na mysli ale rušení oborů nebo nějakým způsobem zmenšovat počet žáků na škole, ale mám na mysli myšlení. To znamená, jestliže zde máme žáka, který je problémový, je v neustále kolizi se školním řádem, tak pak nemá na naší škole co dělat," pohrozil ředitel školy Miroslav Liška.

Kvalitu vzdělávání by měly mimo jiné pomoci udržet hospitace, které budou využívány v mnohem větším měřítku než doposud. Při hospitaci je při hodině přítomen v řadách studentů také pedagog, který hodnotí úroveň výuky. 

"Výstupem z naší školy musí být absolvent, který je uplatnitelný hlavně na trhu práce," zdůraznil Liška.

Další možností je pokračování ve studiu na vyšší škole. Škola disponuje rozsáhlou oborovou strukturou. Nepopulárním krokem, který může vyplynout z analýzy, bude uzavření některých oborů. A to těch, o které nebude zájem. 

"Pakliže to bude obor, o který je zájem na trhu práce, to znamená, že potřebují absolventy tohoto oboru firmy v regionu, pak jsme ochotni a i se tímto směrem budeme ubírat, tento obor zadotovat, tím že budeme motivovat žáky tohoto oboru i finančním způsobem na základě stipendijního řádu," nabídl možnost Liška.

Na stipendiích by se měly finančně podílet také firmy v regionu, pro které škola studenty připraví. Žáci školy mohou projevit své názory ve vznikajícím studentském parlamentu a školním časopisu. V oblasti bezpečnosti chce nový ředitel uplatnit nesmlouvavý přístup k projevům šikany.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy