2009 – Cheb: Jaká bude cena tepla v příštím roce? (3990) (TV Západ)

Cena tepla pro domácnosti je pozorně sledovaným tématem před každou nadcházející topnou sezónou. Nejinak je tomu i nyní. V Chebu vyrábí a dodává teplo společnost TEREA. Jejím společníkem je město. Na nedávné valné hromadě bylo rozhodnuto o koupi teplárny v Aši. Tímto krokem se stala TEREA největším odběratelem plynu v regionu. Může proto dosáhnout lepších podmínek při jednání se Západočeskou plynárenskou, která jí dodává plyn.

webíky uniweb

„Z tohoto důvodu, a to je zajímavé pro koncové odběratele tepla čili i pro domácnosti, jsme byli ujištěni, že pokud nedojde k nějakému skokovému nárůstu plynu, řekněme o více než 10 % v průběhu příštího roku, tak zcela jistě nedojde k navýšení ceny tepla pro koncové odběratele během příštího roku,“ informoval místostarosta Miroslav Plevný.

Cena tepla je v Chebu oproti Sokolovu vysoká. V současné době se pohybuje na úrovni 575 korun. Rozdíly v cenách jsou dány lokálními podmínkami. Výhodu mají tam, kde je např. subjekt, který produkuje velké množství odpadního tepla.

„Což je právě příklad Sokolova, protože jestliže je tam Tisová, jejímž hlavním předmětem činnosti není výroba tepla, ale při její činnosti to teplo vzniká a pro ně je pouze odpadní, tak ho samozřejmě mohou prodávat podstatně levněji než subjekt, jehož hlavním předmětem činnosti je to teplo vyrábět, což je případ Chebu. My tu žádného velkého výrobce, který by měl jako odpadní produkt teplo, nemáme. Takže si bohužel teplo musíme vyrábět a z toho důvodu je logicky dražší,“ vysvětlil místostarosta. 

Zvýšené náklady na vytápění však kompenzuje zlepšením stavu životního prostředí, které se v Chebu po odstavení kotelen na tuhá paliva značně zlepšilo.

„Je sice pravda, že lidé mají krátkou paměť, ale nicméně i já jsem schopný si ještě trochu pamatovat, že před „x“ lety, když napadl sníh, tak za tři dny byl na povrchu černý, protože byl poměrně velký spad z pálení tuhých paliv. Když se šlo v Chebu, na starém městě, tak v uličkách se prakticky, pokud k tomu ještě byla nízká oblačnost a mlha, nedalo dýchat,“ vzpomínal místostarosta. 

Mezi nešvary patří zvláště v okrajových částech města pálení nepovolených paliv jako jsou plastové lahve nebo gumy. Město hodlá tyto přestupky intenzivně řešit. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweby

Hlavní zprávy

 

weby uniweby
seo uniweb