2004 – Cheb: Návštěva vládních činitelů Buzkové, Grose a Dostála (TV Západ)

Ve středu dvacátého prvního dubna se uskutečnilo v Karlových Varech výjezdní zasedání české vlády. Po jeho skončení se někteří členové kabinetu rozjeli po městech a obcích v celém kraji.

dezinfekce

Naše města tak například navštívila ministryně školství Petra Buzková, ministr vnitra Stanislav Gross a ministr kultury Pavel Dostál.

Petra Buzková se nejprve na chebské radnici krátce sešla s vedením města v čele se starostou Janem Svobodou. Při této příležitosti se setkala také s ředitelem stacionáře pro děti s očními vadami Robertem Plachým, s kterým diskutovala o možnostech zařazení tohoto zdravotnického zařízení do sítě škol. 

Poté už její kroky zamířily na třetí základní školu na sídlišti Zlatý vrch. Po krátké prohlídce pak v prostorách školní jídelny zhruba půl hodiny diskutovala s řediteli i pedagogy zdejších základních a středních škol. Při této příležitosti hovořila o připravované zásadní změně, kdy učební osnovy nahradí tzv. rámcové učební programy, které dají školám podstatně větší volnost ve způsobu výuky žáků.

„Ministerstvo k tomu samozřejmě připravuje řadu metodických materiálů a i v zákoně je daná dostatečná lhůta na náběh a přípravu těchto materiálů,“ přiblížila plán svého ministerstva školství Petra Buzková. 

Ministryně do Chebu přijela v den, kdy v některých institucích proběhla hodinová výstražná stávka pracovníků veřejného sektoru proti krácení třináctých platů.

„Já nepředpokládám, že by se dalo něco změnit. Určitě ne u třináctých platů, které již byly schváleny. Co se týká platů čtrnáctých, vláda o nich schválně nerozhodla, aby mohla rozhodovat za situace, jaká bude na konci roku a co dovolí státní pokladna. Není to o tom, že vláda by ty peníze zaměstnancům dát nechtěla, ale prostě současná ekonomická situace je taková, že jí to nedovolí. Já bych ráda řekla, že za resort školství, i když počítáme snížené třinácté, čtrnácté platy, tak tarifní platy pedagogů byly natolik zvýšeny, že by žádný pedagogický pracovník neměl jít s platem dolů,“ vysvětlila Buzková. 

Dalším členem kabinetu, který zavítal do Chebu, byl ministr kultury Pavel Dostál. Ten si nejprve prohlédl objekty připravovaného kulturního centra Františkán na Františkánské náměstí a poté se v divadelním klubu setkal se zástupci divadla a dalších kulturních organizací. V diskusi mimo jiné hovořil o novém systému financování profesionálních divadelních scén.

„To financování je velice jednoduché, říká se tomu vícezdrojové financování.  Základ, týká se to orchestrů, profesionálních a profesionálních divadel, základní financování je z města, další financování z kraje a další financování ze státu. Leč stát, aby byl katalyzátorem toho, aby i kraj přispíval na tato divadla, bude dávat tolik, kolik bude dávat kraj. Jinými slovy je to motivační pro tu oblast, protože o to získá víc prostředků,“ popsal ministr Dostál. 

Vedle Petry Buzkové a Pavla Dostála navštívili Cheb také ministr vnitra Stanislav Gross, který si například prohlédl asijskou tržnici na Svatém Kříži, a ministr zemědělství Jaroslav Palas, který se na Integrované střední škole setkal se zástupci Agrární komory a místními zemědělci. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy