2003 – Cheb: V rokli za Červenou budovou vznikne dětské hřiště (TV Západ)

Ještě v průběhu letošního roku má v bývalém hradním příkopu vedle chebské Hradební ulice vzniknout nové dětské hřiště. V současné době se již zpracovává projektová dokumentace.


„Tam by mělo dojít k celkovému řešení úprav těch prostor, které tam teď jsou. I o přesném umístění těch hřišť se teprve jedná. Bude to součástí návrhu projektanta. Potom tady je zaveden takový postup, že v okamžiku, kdy tedy je zpracován nějaký návrh, tak ten návrh se potom předloží ke schválení nebo k posouzení odbornému Komisi výstavby a rozvoje. A ta Komise výstavby a rozvoje dá nějaké své stanovisko a konečným orgánem, který toto bude schvalovat, bude Rada města,“ popsal postup místostarosta Chebu Pavel Vanoušek. 

Již dnes je ale jasné, že v lokalitě hradního příkopu vyrostou nová hřiště dvě. První bude určeno pro menší děti a druhé pro dospívající mládež.

„Pokud jde o to vybavení, tak tam ještě nejsem konkrétně schopen říct, co všechno tam bude, protože o tom se teď teprve jedná,“ uvedl místostarosta.

Úpravy hradního příkopu budou financovány z osmi milionové částky, která je v letošním rozpočtu města vyhrazena na realizaci akcí spojených s přípravami přeshraniční krajinné výstavy. Tu budou v roce 2006 společně pořádat Cheb a nedaleký bavorský Marktredwitz.

„Ale určitě ty náklady nebudou do této výše. Ty budou na úrovni milionu, maximálně milion a půl korun,“ dodal Vanoušek. 

Pokud vše půjde bez komplikací, mohlo by se s výstavbou začít v září či říjnu a zhruba během dalších tří měsíců by pak hřiště měla být hotová.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy