2001 – Sokolov: Opěrná zeď Lobezského potoka vyjde na 1,7 milionu (TV Západ)

Ještě v průběhu letošního roku by se měla dočkat rekonstrukce opěrná zeď Lobezského potoka v centru Sokolova, která se v současnosti v důsledku narušení konstrukce nachází v havarijním stavu. Finančně nákladnou opravu bude nakonec hradit sokolovská radnice ze svého rozpočtu.

zprávy uniweb weby

„Protože tato část stavby je v majetku města, nikoliv, jak jsme se původně domnívali, v majetku Povodí Ohře. Město je povinno tuto opravu provést,“ sdělil místostarosta Lubomír Novotný. 

Do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací se přihlásilo celkem pět uchazečů, kteří předložili, co se týče způsobu provedení rekonstrukce i finanční náročnosti značně rozdílné nabídky, a to od vybudování čistě betonové opěrné zdi za 1,5 milionu až po postavení nové zdi z prefabrikovaných dílů s mikropiloty a úpravou líce z kamene za zhruba tři miliony korun. Výběrová komise nakonec zvolila za nejvýhodnější způsob variantu nové opěrné zdi z betonu, která ale bude z důvodu stylové jednotnosti obložena kamenem. 

„Byla vybrána jedna z těch nejméně nákladných v hodnotě 1,7 milionu,“ upřesnil místostarosta. 

Stavební práce by měly být zahájeny pravděpodobně v měsíci září a do konce letošního roku by pak měla být rekonstrukce opěrné zdi dokončena. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
29. SEZONA ČNSO

Hlavní zprávy

 

weby uniweb