2001 – Cheb: Výstava Nová média měla úspěch (TV Západ)

V rámci mezinárodní přehlídky videoartu, computerové grafiky a animace Nová média se v chebské Galerii 4, která je jedním z hlavních pořadatelů této akce, uskutečnila výstava nazvaná Babylon Times.


Zatímco v loňském roce při příležitosti nultého ročníku festivalu připravila galerie průřez všemi generacemi umělců používajících při tvorbě nejmodernější technologie. Představila výstava letošní současnou špičku výhradně mladých tvůrců, ať již studentů či čerstvých absolventů uměleckých škol. 

Jednalo se převážně o umělce, kteří již s počítačem vyrůstali, takže technický obraz je jim vlastní a z toho také vyplynula ve srovnání s loňským rokem vyšší kvalita i agresivita vystavených exponátů. 

„Jednotlivé přístupy jsou samozřejmě individuální. Dá se to ale kvalifikovat tak, že jsou preciznější. Dokáží daleko více využívat médium a jsou schopni daleko větších výkonů, ať již to, že jsou schopni vytvořit paralelní prostor a parafrázovat nějakým velmi kvalitním způsobem malované věci v počítačovém médiu,“ uvedl kurátor výstavy Radek Wohlmuth. 

Oproti loňské výstavě došlo také k rozšíření spektra představených děl. Vedle závěsných obrazů se objevila řada videoinstalací, interaktivních objektů, kde se ve vlastním virtuálním prostoru odehrávaly různé příběhy, či počítačově upravených fotografií.

Mezi 12 vystavujícími umělci nechyběla již zavedená jména jako Krištof Kintera a Štěpánka Šimlová, oba jsou finalisty letošního ročníku ceny Jindřicha Chalupeckého pro nejlepšího umělce do 35 let, či Martin Odehnal, Milan Mikuláštík nebo Petra Vargová. 

Se souborem Sudek, photoshop Remix, tedy parafrázemi klasických Sudkovo fotografií, se na výstavě představil výtvarník Filip Turek, který vkládáním různých detailů, posunul staré snímky do významově zcela nových rovin.

„Sudek bych zrovna řekl, že je taková legenda – má to takovou auru, nostalgii, všechny ty jeho fotografie. Je to něco mimořádného. Možná ale právě proto bych řekl, že stojí za to do toho nějakým způsobem rýpnout a ukázat tím jejich jiné stránky. Jak se fotografie dají zbavit aury, když do toho přidáme něco současného, něčím to prolomit,“ vysvětlil výtvarník Filip Turek.

Uspořádání dalšího ročníku přehlídky Nová média plánují jeho organizátoři na rok 2003. Vzhledem k finanční i organizační náročnosti by měl být festival nadále pořádán jako bienále. Pořadatelé ale uvažují o rozšíření spektra jeho účastníků o studenty uměleckých škol z Německa a Slovenska. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy