2001 – Cheb: Nesouhlas s cenou tepla vedl k sepsání petice (TV Západ)

Hlavním bodem jednání nedávné mimořádné Valné hromady spol. TEREA, kterou napůl vlastní město Cheb a německá firma NGV Duisburg, bylo projednání výsledku kontroly zaměřené na oprávněnost výše ceny tepla dodávaného spol. TEREA do chebských obecních bytů. Právě vysoká cena tepla, která v loňském roce činila zhruba 345 korun za GJ vedla obyvatele jednoho z panelových domů na sídlišti Zlatý vrch k sepsání petice adresované zastupitelstvu.

zprávy uniweb weby

Radnice se proto obrátila na plzeňské finanční ředitelství s žádostí o provedení kontroly, jejíž výsledky ale asi iniciátory petice příliš nepotěší. 

„Bylo řečeno, že spol. TEREA Cheb, s.r.o. nedosáhla ani té maximální výše ceny tepla, kterou by z hlediska předpisů mohla využít. Takže po této stránce je to v pořádku,“ uvedl starosta města Václav Jakl.   

Z výsledku šetření vyplývá, že TEREA v minulých letech do ceny tepla zahrnula pouze ekonomicky oprávněné náklady, příslušnou daň a přiměřený zisk. Zároveň dodržela výměry Ministerstva financí - povolený nárůst ceny. Jednání Valné hromady se také zabývalo problematikou vymáhání dluhů spojených s užíváním obecních bytů. Především pak otázkou, kdo by měl platit právní služby s vymáháním spojené. 

„Tam jsme našli kompromis. Právní služby třetí osobou poskytované by mělo hradit město s tím, že ale potřebujeme perfektní podklady k tomu vymáhání,“ dodal starosta. 

Představitelé města se se zástupci druhého z majitelů shodli na tom, že je ale potřeba urychleně podniknout kroky ke zlepšení vedení účetnictví společnosti, které bylo v posledních letech dosti problematické. Opakované chyby totiž značně ztěžují vymáhání pohledávek a jsou jedním z důvodů značně vysokých dluhů na nájemném a službách spojených s bydlením u obecních bytů spravovaných spol. TEREA. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

weby uniweb