2000 – Sokolov: Ve městě došlo k výraznému zlepšení ovzduší (TV Západ)

Za posledních několik let došlo k podstatnému zlepšení stavu ovzduší v Sokolově. Ze sledování prováděného Okresní hygienickou stanicí vyplývá, že především v posledních třech letech došlo ke zřetelnému poklesu výskytu sledovaných emisních látek. Ještě na počátku 90. let docházelo v tomto směru především v zimních měsících často ke kritickým situacím.

dezinfekce

„V roce 1992, bylo to tuším v únoru, došlo k tomu, že při inverzi přesáhla hranice koncentrace kysličníku siřičitého 2000 miligramu na kubík. Sami nevíme, kolik toho doopravdy bylo, protože měřící přístroje s rozsahem do dvou tisíc byly beznadějně opřené o konečný „kolík“. V současné době situace vypadá značně lépe, protože už koncentrace kolem 150 miligramu je u nás nyní zcela výjimečná,“ sdělil místostarosta Lubomír Novotný.

Např. v průběhu letošní zimy nebylo zaznamenáno jediné překročení povolených emisních limitů. K podstatnému zlepšení situace přispělo především zprovoznění odsiřovacích zařízeních u velkých průmyslových podniků, které byly dříve největšími znečišťovateli ovzduší v regionu. Nezanedbatelný je i přechod většiny lokálních znečišťovatelů z dřívějšího vytápění pomocí uhlí či topných olejů na ekologické formy výroby tepla. V současnosti je již drtivá většina sokolovských domů vytápěna dálkově či prostřednictvím ekologického plynového topení. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy