2000 – Sokolov: Ve městě došlo k výraznému zlepšení ovzduší (TV Západ)

Za posledních několik let došlo k podstatnému zlepšení stavu ovzduší v Sokolově. Ze sledování prováděného Okresní hygienickou stanicí vyplývá, že především v posledních třech letech došlo ke zřetelnému poklesu výskytu sledovaných emisních látek. Ještě na počátku 90. let docházelo v tomto směru především v zimních měsících často ke kritickým situacím.


„V roce 1992, bylo to tuším v únoru, došlo k tomu, že při inverzi přesáhla hranice koncentrace kysličníku siřičitého 2000 miligramu na kubík. Sami nevíme, kolik toho doopravdy bylo, protože měřící přístroje s rozsahem do dvou tisíc byly beznadějně opřené o konečný „kolík“. V současné době situace vypadá značně lépe, protože už koncentrace kolem 150 miligramu je u nás nyní zcela výjimečná,“ sdělil místostarosta Lubomír Novotný.

Např. v průběhu letošní zimy nebylo zaznamenáno jediné překročení povolených emisních limitů. K podstatnému zlepšení situace přispělo především zprovoznění odsiřovacích zařízeních u velkých průmyslových podniků, které byly dříve největšími znečišťovateli ovzduší v regionu. Nezanedbatelný je i přechod většiny lokálních znečišťovatelů z dřívějšího vytápění pomocí uhlí či topných olejů na ekologické formy výroby tepla. V současnosti je již drtivá většina sokolovských domů vytápěna dálkově či prostřednictvím ekologického plynového topení. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
seo uniweb