2000 – Sokolov: Radní se zabývali zdravotnictvím ve městě (TV Západ)

Sokolovská městská Rada se na svém posledním zasedání zabývala situací zdravotnických zařízeních ve městě. Impulsem k tomu byla návštěva zástupců odborové organizace sokolovské nemocnice u starosty Ing. Černíka. Lékaři mají výhrady vůči vedení tohoto zařízení, které podle nich koncepčně nerozvíjí specializované obory. V situaci, kdy se v souvislosti se vznikem Karlovarského kraje připravuje návrh struktury sítě odborných odděleních, by se to mohlo podle odborářů sokolovské nemocnici vymstít.

zprávy uniweb weby

„Město má zájem na tom, aby nemocnice dobře prosperovala a obstála, nechci říci teď v soutěži, ale ve snaze získat některá oddělení případné krajské nemocnice. Je to pořád otevřené, i když samozřejmě ještě nikdo nerozhodl. A město má samozřejmě zájem, aby LPZ, byť je to soukromé zařízení, dobře fungovala,“ sdělil starosta Karel Černík. 

Na jednání Rady se rovněž jednalo o sokolovské poliklinice. Město má totiž obavy, zda-li budou v tomto zařízení zachovány zdravotnické služby i po roce 2003, do kdy to ukládá privatizační projekt.

„Městská Rada se vyslovila, že pokud město má nějaké prostory k dispozici, tak je ochotno je za běžných podmínek buď odprodat nebo dát lékařům do nájmů, kdyby došlo k nejhoršímu,“ dodal. 

Jednání Rady se rovněž zúčastnil ředitel Okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny dr. Ivan Gajewski, který prohlásil, že sokolovská nemocnice je v nejlepší ekonomické situaci ze všech tří okresních zařízeních v Karlovarském kraji, proto se nejeví jako nereálné přání radních, aby se zdravotnické služby udržely ve městě min. na stejné úrovni jako dnes i do budoucna.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

seo uniweb