2000 – Sokolov: Radní se zabývali zdravotnictvím ve městě (TV Západ)

Sokolovská městská Rada se na svém posledním zasedání zabývala situací zdravotnických zařízeních ve městě. Impulsem k tomu byla návštěva zástupců odborové organizace sokolovské nemocnice u starosty Ing. Černíka. Lékaři mají výhrady vůči vedení tohoto zařízení, které podle nich koncepčně nerozvíjí specializované obory. V situaci, kdy se v souvislosti se vznikem Karlovarského kraje připravuje návrh struktury sítě odborných odděleních, by se to mohlo podle odborářů sokolovské nemocnici vymstít.

dezinfekce

„Město má zájem na tom, aby nemocnice dobře prosperovala a obstála, nechci říci teď v soutěži, ale ve snaze získat některá oddělení případné krajské nemocnice. Je to pořád otevřené, i když samozřejmě ještě nikdo nerozhodl. A město má samozřejmě zájem, aby LPZ, byť je to soukromé zařízení, dobře fungovala,“ sdělil starosta Karel Černík. 

Na jednání Rady se rovněž jednalo o sokolovské poliklinice. Město má totiž obavy, zda-li budou v tomto zařízení zachovány zdravotnické služby i po roce 2003, do kdy to ukládá privatizační projekt.

„Městská Rada se vyslovila, že pokud město má nějaké prostory k dispozici, tak je ochotno je za běžných podmínek buď odprodat nebo dát lékařům do nájmů, kdyby došlo k nejhoršímu,“ dodal. 

Jednání Rady se rovněž zúčastnil ředitel Okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny dr. Ivan Gajewski, který prohlásil, že sokolovská nemocnice je v nejlepší ekonomické situaci ze všech tří okresních zařízeních v Karlovarském kraji, proto se nejeví jako nereálné přání radních, aby se zdravotnické služby udržely ve městě min. na stejné úrovni jako dnes i do budoucna.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy