2000 – Sokolov: Město získalo lukrativní pozemky (TV Západ)

Městu Sokolov se podařilo získat lukrativní pozemky po pravé straně silnice směrem na Vítkov. Tento areál na město převedl bezúplatně zbytkový podnik HDB a převod již na svém posledním zasedání schválilo městské zastupitelstvo. Tento prostor dříve sloužil jako bezpečnostní zóna nedalekého lomu a nachází se zde i několik objektů bývalých skladů střeliva.

dezinfekce

„Bezúplatný převod byl pro město výhodný, protože pozemky se dají v průběhu času - po ukončení výstavby rekreačního území a nádrže, využít pro další účely. Dosud není rozhodnuto konkrétní provedení,“ řekl místostarosta Lubomír Novotný. 

Atraktivnost těchto pozemků se výrazně zvýší po dobudování nedaleké vodní nádrže, která zde vzniká na rekultivovaném území. Nádrž, jenž bude mít téměř 20 hektarů, by měla být napuštěna v příštím roce a jistě se stane významným rekreačním centrem celého regionu. Na získaných pozemcích se proto počítá nejspíše s chatovou, popř. i obytnou výstavbou. Ovšem velkou nevýhodou se jeví absence inženýrských sítí v tomto prostoru, jejichž vybudování si vyžádá nemalé finanční prostředky. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy