2000 – Sokolov: Byla podepsána partnerská smlouva se Schwandorfem (TV Západ)

V pondělí 17. dubna slavnostně podepsali v historických prostorách sokolovského zámečku starostové Sokolova a německého Schwandorfu partnerskou smlouvu. Obě strany při té příležitosti zdůraznily, že je pro ně důležitá budoucnost - především vzájemné kontakty na úrovni občanů, škol a zájmových sdruženích.

dezinfekce

Schwandorf se tak stal po nedalekém Saalfeldu již druhým partnerským městem Sokolova na území Spolkové republiky Německo. Kontakty s tímto bavorským městem nevznikly náhodou. Právě ve Schwandorfu a jeho okolí žije mnoho bývalých obyvatel Sokolova. Dva z nich, pánové Götzl a Döllner, spolupracovali již od počátku 90. let s místním muzeem a podařilo se jim např. shromáždit finance pro vícejazyčné označení exponátů. V posledním roce se kontakty dostaly na oficiální úroveň a začalo se připravovat uzavření smlouvy. Den 17. duben nebyl pro její podpis zvolen náhodou.

„Před 55 lety, 17. dubna 1945 – pár dnů před koncem 2. sv. války, byla naše obě města postižena velkými bombardováními, která vryla do jejich historické tváře hluboké rýhy,“ řekl starosta Karel Černík. 

Slavnostního aktu se zúčastnila početná delegace představitelů Schwandorfu. Na jejich počest se na budově sokolovského městského úřadu objevila vlajka tohoto bavorského města. V průběhu slavnosti bylo zdůrazněno, že minulost nelze změnit, ale důležité je jí znát a poučit se. Proto je hlavním obsahem smlouvy to, co obě města chtějí dělat do budoucna. Po podpisu smlouvy starosty obou měst Ing. Karlem Černíkem a Hansem Krausem následoval kulturní program, ve kterém vystoupily děti ze sokolovské základní umělecké školy a krojovaný dětský sbor ze Schwandorfu. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy