2000 – Sokolov: Během oslav se děkovalo válečným veteránům (TV Západ)

Dne 9. května proběhly v Sokolově oslavy konce 2. světové války. Nejdříve se v historických prostorách zámečku uskutečnilo setkání čelních představitelů města s válečnými veterány, kteří zde obdrželi od zástupců Ministerstva obrany pamětní plakety jako vyjádření díků za jejich aktivní účast ve 2. sv. válce. V odpoledních hodinách oslavy vyvrcholily slavnostním shromáždění u pamětní desky americké armády, jež Sokolov osvobodila na Starém náměstí.

dezinfekce

„Já se ovšem domnívám, že je do jisté míry symbolické, že my v Sokolově slavíme tuto událost v den, který je zároveň dnem Evropské unie. Slibujeme si od našeho členství v severoatlantickém paktu i v budoucím členství v Evropské unii to, že v budoucnosti naše zem bude ochráněna. Byl bych rád, abychom se o tu ochranu zasloužili všichni, abychom nemuseli přemítat o tom, zda jsme si svobodu vybojovali nebo jsme byli v uvozovkách jen osvobozeni,“ řekl starosta Karel Černík. 

Starosta města při této příležitosti předal pamětní medaili Sokolova plk. Věře Ježkové za její činnost v období 2. sv. války, ale i za její aktivní přístup k životu města v současnosti. 

„Tak jako většina žen jsme vstupovaly do armády dobrovolně. Byla jsem jeden čas jejich referentkou. Bylo nás tam 858. Dvacet žen padlo a potom generál Svoboda tyto ženy odvolal. Byly jsme v různých službách. Já jsem, jak jsem se již zmínila, sloužila u intendance – to bylo zásobování vojáků na frontách a tak. Poté, když prezident Beneš 4. dubna 1945 přijel zpět do vlasti do Košic, tak jsem byla přidělena do jeho vojenské kanceláře a s ním jsem se vrátila do Prahy,“ uvedla plk. Věra Ježková.

Slavnostní shromáždění pak bylo zakončeno českou a americkou hymnou, které zahrála karlovarská vojenská hudba.  

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy