2000 – Cheb: V chrámu Pokoje je k vidění zajímavá výstava (TV Západ)

Právě v těchto dnech probíhá v evangelickém chrámu Pokoje výstava nazvaná Starý Cheb stále živý v dílech chebských výtvarníků. Uspořádala ji Galerie Růžový kopeček. Kostelní stěny zdobí práce neprofesionálních výtvarníků, které poskytují srovnání různých náhledů a citových vztahů k historickému městu.

dezinfekce

Nejstaršími jsou obrazy dnes již nemalujícího Václava Kadlece, které vznikaly před téměř 50 lety. Dále jsou v kostele k vidění kompozičně a barevně agresivní obrazy Josefa Fleischmanna, k nimž jakýsi protipól vytváří díla Jaroslava Seidla, která se vyznačují propracovanou barevností a tajemným osvětlením. Návštěvníci si zde také mohou prohlédnout obrazy chebského kronikáře Jindřicha Turka – typické, a to především u Špalíčku přesností popisu. Schopností realistického vidění se vyznačuje rovněž dílo Karla Matouška, které díky chvějivému zobrazení přírody připomíná obrazy impresionistů. 

Další z vystavujících Petr Kolář již překročil díky soukromému školení na pražské Akademii hranici od malby amatérské k profesionální a vykročil od dosavadních popisů k zobrazení vnitřní vize. Rovněž poslední prezentovaný malíř Jiří Černý dává přednost svému vnitřnímu světu a všechny jeho obrazy jsou vedeny symbolikou a technicky dovedně pojatými vizemi. Tuto zajímavou výstavu si můžete prohlédnout až do 6. července tohoto roku.   

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy