Bochov: V dětském maškarním plese soutěžilo 80 masek (TV Západ)