Radní kraje i krajského města řešili společná témata

0

radní, kraj, město, jednání


Letecká škola na karlovarském letišti, krematorium i rekonstrukce Císařských lázní se staly hlavními body setkání Rady Karlovarského kraje a Rady města Karlovy Vary. Šlo o první společné jednání, které na straně kraje vedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, na straně města primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Vedení kraje požádalo radní města, aby jako jednu z priorit řešili možnost převést na kraj pozemek v Karlových Varech vytipovaný pro stavbu Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ, který v současnosti sídlí v Nejdku. V budoucnu by právě na území krajského města mohl kraj vybudovat moderní sociální zařízení s kapacitou 110 lůžek.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová dále představila projekt společného operačního střediska, které by mělo vzniknout v areálu krajského úřadu.  Na jednom místě by v něm našly zázemí všechny složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.

„Na rok 2019 máme vyčleněny finanční prostředky na studii proveditelnosti, do budoucna se ale chceme s městem bavit o spolufinancování střediska,“ uvedla. 

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová zase během setkání potvrdila, že vedení města plánuje obnovit provoz karlovarského krematoria. Náklady na opravu pece dosáhnou asi 5,9 milionu korun. Radní města informovala hejtmanka o plánu starostky Doupovského Hradiště vybudovat na území obce nové krematorium i s kompletním zázemím.

Diskutovalo se rovněž o záměru otevření letecké školy na karlovarském letišti, což vyvolalo obavy občanů dotčených obcí z hlukové zátěže a zhoršení životního prostředí. Vedení letiště proto ve spolupráci s leteckou školou F AIR uspořádalo ukázku vzletů výcvikových letadel a diskusi se zájemci o podrobnostivýcviku pilotů. Radní města Pavel Bouška upozornil na to, že lidem může vadit především takzvané hlukové pozadí, přelety strojů nad lázeňskými lesy či golfovým hřištěm. Proto by ve smlouvě, v případě uskutečnění záměru, měly být jasně stanoveny časy vzletů, jejich četnost, vymezení území i sankce za porušení podmínek. Náměstek hejtmanky Martin Hurajčík připomněl, že karlovarské letiště je letištěm mezinárodním, které by se mělo dále rozvíjet, v plánu je rozšíření i prodloužení přistávací dráhy a zavedení linek do nových destinací.

„Myslím, že lidé se obávají především proto, že mají špatné zkušenosti s akrobatickými letci, kteří nerespektují vymezený vzdušný prostor. Připravíme takovou smlouvu s leteckou školou, kde budou uvedeny všechny podmínky tak, aby její činnost co nejméně obtěžovala okolní obce. Stejně jako jejich starosty i vás bych chtěla ujistit, že bez vašeho souhlasu tuto smlouvu nepodepíšu. A nabízím městu, aby vstoupilo do společnosti Letiště Karlovy Vary a bylo spolu s námi zodpovědné za hospodaření a podílelo se na financování chodu letiště,“ zdůraznila hejtmanka s tím, že kraj také bude neprodleně jednat s aeroklubem o jeho dalším působení na letišti.

Vedení města hejtmanka také požádala, aby počítalo s finanční spoluúčastí na rekonstrukci Císařských lázní. Rekonstrukce by měla začít příští rok a bude rozložena do několika let.

„Našemu závazku finanční spoluúčasti na rekonstrukci památky dostojíme. V návrhu rozpočtu na příští rok máme připraveno 50 milionů korun. Podle toho, kdy rekonstrukce začne, můžeme částku rozdělit,“ komentovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Mluvilo se také o plánu kraje založit Institut lázeňství a balneologie, tedy vědeckovýzkumnou instituci, která by soustředila odborníky z oblasti lázeňství a dokázala by na vědecké úrovni potvrdit účinky lázeňské léčby. Řeč byla ale i o možnosti vzniku pobočky Západočeské univerzity Plzeň v krajském městě, kde by škola nabídla studium oborů zaměřených na fyzioterapii, radiologii a záchranářství. V závěru jednání hejtmanka připomněla, že krajští radní mají za sebou setkání se starosty území obcí s rozšířenou působností z celého regionu. Podle primátorky podobné setkání se starosty ORP Karlovy Vary plánuje rovněž vedení města.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského krajeSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář