Karlovy Vary: Kraj, BMW a těžaři podepsali smlouvu na polygon (TV Západ)

0

karlovy vary, karlovarský kraj, krajský úřad, bmw, polygon, smlouva, suas, jana vildumetzová, restart kraje, johannes maierhofer, sokolov, jan picka, františek štěpánek, jiří pöpperle


Historický mezník, nastartování kraje a další označení události dnes padala během jednání krajských zastupitelů. Jediným bodem byla prezentace a podpis projektu zkušebního centra pro autonomní vozy koncernu BMW. Investice by měla dosáhnout řádově stovky milionů eur a přinést několik stovek pracovních míst.

„Je to pro Karlovarský kraj velký úspěch a velká událost, že dnes jsme podepsali smlouvu o spolupráci mezi BMW, Karlovarským krajem a Sokolovskou uhelnou. Stvrdili jsme, že takto klíčový partner BMW přijde do Karlovarského kraje vybudovat rozvojové vývojové centrum, resp. zkušební okruh na testování svých automobilů. Je to první Hi-tech, který by měl přinést práci s přidanou hodnotou tak, jak jsme slyšeli - IT specialisty, automechaniky, strojní inženýry a další pracovní pozice,“ uvedla hejtmanka kraje Jana Vildumetzová.

Karlovarský kraj se potýká s celorepublikově nejnižší průměrnou mzdou, strukturálním postižením a dalšími problémy.

„Máme nejmenší počet obyvatel, který nám stále klesá, nemáme zde vědecko-výzkumnou instituci ani veřejnou vysokou školu. Tímto projektem a příchodem tohoto investora očekáváme, že dojde k restartu našeho regionu a že nám pomůže ve všech těchto oblastech,“ myslí si Vildumetzová.

Karlovarský kraj se při podpisu smlouvy zavázal investovat to příjezdové komunikace, parkovacích ploch, dobíjecí stanice a autobusové zastávky. Celková výše se odhaduje na několik desítek milionů korun. Finanční prostředky chce získat v rámci akčního národního programu Restart pro postižené regiony. 

„My jsme prověřovali více než 80 různých lokalit. Takovýto areál těžko vybudujete v okolí nějakého velkého města. Řešili jsme plochy v severním Bavorsku, tam byly veliké plochy. Nicméně plochy byly porostlé velmi kvalitním lesem, kde byla i velmi dobrá flóra i fauna. Kvalitní podmínky jsme našli tady na Sokolovsku, kde vlastně žádná fauna a flóra není. I z hlediska životního prostředí to pro nás bylo důležité, protože životní prostředí hraje v automobilovém průmyslu, především pro BMW, samozřejmě velmi významnou roli. Protože kdybychom prostě přišli a vykáceli nějaký kvalitní les, tak to zcela oprávněně musí narazit a narazí na odpor místního obyvatelstva,“ vysvětlil projektový manažer BMW Johannes Maierhofer.

Ve zkušebním polygonu o rozloze okolo 500 hektarů vzniknou jak okruhy simulující víceproudé dálnice, tak široké bulváry asijských měst nebo křivolaké uličky historických center. Délka komunikací má být přes 100 kilometrů.

„My tady budeme vlastně testovat kompletní testovací programy pro nová vozidla, která pak za několik let přijdou na trh. Je to především téma automatizované jízdy, digitalizace, spolupráce, vozidla, pracoviště i domu. Budeme tady samozřejmě testovat kvalitu vozidel. To, co tady dělat nebudeme, to jsou vysokorychlostní zkoušky či nějaké závodní věci. To jsou věci, které jsou spojeny s velkým hlukem, a to by narazilo na odpor obyvatelstva,“ přiblížil Maierhofer.

V zařízení má vzniknout několik stovek pracovních míst. Zaměstnání by měli najít především místní lidé, i když v začátcích bude třeba přivézt i několik špičkových pracovníků z Německa. Nedostatku zájemců se nebojí.

„Budou tam profese inženýrů v oblasti techniky, digitalizace, IT specialisté na prosíťování jednotlivých komponentů – automatické komponenty ve vozidlech. Samozřejmě tam budou i testovací řidiči a pak veškeré profese, které budeme potřebovat pro údržbu areálu. BMW bylo vždy velmi atraktivním zaměstnavatelem i v aglomeraci kolem Mnichova. Zaměstnáváme 40 tisíc inženýrů. Ze začátku asi to spádové území budeme muset mít trošičku větší. Zřejmě bude potřeba dát práci i někomu třeba z Plzně nebo někomu, kdo to má sem 80 km. Ale myslím si, že s tím, jak bude ta atraktivita regionu růst, tak budeme mít více nabídek i odtud. Ono je to vlastně tak, že odtud spousta mladých lidí kvůli kvalifikaci odchází a velmi rádi by se sem třeba vrátili,“ nastínil Maierhofer.

Z projektu bude mít užitek celý kraj, především ale města a obce v okolí.

„Jednoznačně musím říci, že je to nejvýznamnější investice nejenom, jak jsem to již zmiňoval i na zastupitelstvu, pro Karlovarský kraj, ale samozřejmě i pro město Sokolov jako takové. Jsem strašně rád, že naše město je jedním malým kolečkem právě v tom soukolí této obrovské investice. Doufám, že tato investice konečně zbaví město Sokolov té nálepky hornického města, kde je velká nezaměstnanost. Slibujeme si od toho opravdu hodně. Nejde jenom o nezaměstnanost jako takovou, ale jak jsme slyšeli, vznikne zde několik stovek pracovních míst, a já 100 % vím, že plno Sokolováků tady svoje uplatnění najde, ale vnímáme to i z pozice toho, že přeci jenom tento okruh bude asi 5 km od našeho města, že dojde k dalšímu zlepšení toho života ve městě samotném, ať už mluvíme o společenském či školském, protože samozřejmě střední školy určitě budou reagovat na některé vznikající obory. Mluvilo se také o tom, že by sem mohla zamířit pobočka některé vysoké školy. Už se ozývají hlasy, že chtějí spolupracovat právě se společností BMW. Takže to jsou všechno velmi dobré zprávy pro město a jeho nejbližší okolí,“ řekl po jednání starosta Sokolova Jan Picka.

Současný vlastník pozemků, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., se bude pravděpodobně podílet i na přípravě území. Uplatní tak zkušenosti s přesunem hmot. Navíc čeká, že investice do polygonu napomůže postupné restrukturalizaci společnosti při útlumu těžby. Ústy svého předsedy dozorčí rady Františka Štěpánka slíbila prodejní cenu pozemků velmi příznivou, a to 8 korun za metr čtvereční.

„Je to území rekultivované podkrušnohorské výsypky, kde jsou rozpracované a zčásti dokončené rekultivace. Pokud by nebyl tento projekt, tak by zřejmě dlouhou dobu toto území sloužilo jako lesní a zemědělská půda. Vnímáme to jako ohromnou příležitost, jako bonus pro celý kraj. A náš příspěvek k tomu, kromě toho, co jsme již během přípravy udělali na průzkumech a podkladech, je i takhle vstřícná cena pro získání pozemků pro investora,“ popsal předseda představenstva Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. Jiří Pöpperle.

Na zastupitelstvu byl představen časový plán průběhu realizace projektu. Přípravy byly zahájeny už na začátku roku 2016. Spuštění provozu je plánováno na konec roku 2022. Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář