ČIŽP provedla v Karlovarském kraji 255 kontrol

0

karlovarský kraj, čižp, kontrola, pokuta, inspektor


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113 051 685 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 40 kontrol, tedy stejně jako loni.

Nejvíce pokut padlo za odpady (897), což je několikaletý trend. V Ústeckém kraji provedli inspektoři 1138 kontrol a uložili 176 pravomocných pokut v celkové výši 8 878 255 korun, v Karlovarském kraji to bylo 255 kontrol a 27 pravomocných pokut za celkem 820 300 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2016 o zhruba 17 milionů korun.

„Při zhruba stejné intenzitě kontrol jako v roce 2016 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska činila vloni nejvyšší pokuta dva miliony koruny. Dostaly ji tři subjekty. Správa železniční dopravní cesty, s. p. za kácení velkého množství dřevin bez povolení podél tratí na území celé republiky. Dále byla dvěma miliony potrestána společnost KLIO, s.r.o. za opakované vypouštění nedostatečně předčištěných srážkových vod z čistírny odpadních vod do Zličínského potoka. Třetím subjektem s touto výší sankce byla společnost LAGRON s.r.o., která nesplnila opatření k nápravě – nezalesnila deset hektarů holin vzniklých po rozsáhlých těžbách u obcí Stebno a Chvalov na Ústecku. Tato pokuta je zároveň nejvyšší v rámci Ústeckého kraje. 

Druhou nejvyšší sankci vyměřenou Oblastním inspektorátem Ústí nad Labem, 1 018 250 korun, dostala společnost SKI AREÁL Klínovec s.r.o.
 
„Provozovatel lyžařského areálu od listopadu 2014 do září 2017 bez platného povolení odebral téměř 98 tisíc metrů krychlových povrchových vod z vodní nádrže Háj 1, která se nachází na vodním toku Bílá voda,“ řekl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.

Třetí nejvyšší pokutu pak dostala příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem, a to za nadměrný odběr podzemních vod.

„Odčerpala totiž 24 093 metrů krychlových nad rámec povolení,“ doplnil Vacek.

Inspektoři provedli také 600 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 198 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 417 500 korun. Zabaveno bylo 347 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 1245 neživých exemplářů (výrobky). Při kontrolách vývozu a dovozu exemplářů CITES inspektoři stále zaznamenávají značný podíl občanů vietnamské národnosti na porušování zákonů.

„V roce 2017 byl ve 44 % případů zjištěn pachatel vietnamské národnosti. Předloni to bylo dokonce 56 %. Nadále pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi. Inspektoři ČIŽP také jako odborní konzultanti asistovali u domovních prohlídek prováděných orgány činnými v trestním řízení,“ doplnil Geuss.


Zdroj: Jana Jandová, zástupkyně tiskové mluvčí České inspekce životního prostředíSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář