Cheb: Hledání lokality pro nový bazén pokračuje (TV Západ)

0

cheb, hledání lokality, bazén, zimní stadion, zahrádkářská kolonie, pozemek, jednání, zastupitelstvo, miroslav plevný


V Chebu pokračuje hledání vhodné lokality pro výstavbu nového bazénu s koupalištěm a uvažovanou pozdější realizací také zimního stadionu. Proběhlo jednání s majiteli rozsáhlého pozemku po bývalém klášteře Milosrdných sester svatého Kříže v ulici 17. listopadu. To ale podle města ztroskotalo na vysoké odkupní ceně, kterou vlastníci požadovali. Jednalo se také o pozemcích za areálem Lokomotivy, Hvězdy na Hradčanech. A vytipována byla nyní i lokalita se zahrádkářskou kolonií sousedící s tratí do Ně

„Samozřejmě jsme ve fázi úvah a hledání vhodných pozemků, kterých moc na území města Chebu není tak, aby to bylo poměrně dostupné vzdáleností - buď pěšky nebo v rámci MHD. V minulosti jsme se bavili o jedné lokalitě, která byla hned za areálem Lokomotiva. Pozemek je ale ve vlastnictví státu. Projevili jsme o něj zájem, ale poměrně dlouho to trvá a předpokládáme, že to rozhodně nebude nijak levná záležitost. Proto jsme jako variantu, opět říkám ve stádiu úvah, zvažovali další lokalitu, která má výhodu, že je v rovině, je dostatečně veliká a v majetku města. Má samozřejmě nevýhodu a to je to, že je tam momentálně velká zahrádkářská kolonie. Čili je tam poměrně dost zahrádkářů. Pro ně to asi moc příznivá zpráva není. Bavíme se tedy o pozemku, Chebáci budou vědět, mezi sídlištěm Spáleniště, železniční tratí na Schirnding a ulicí Osvobození. Je to kolonie, která umožňuje svoji plochou, abychom tam umístili jak vlastní novou stavbu bazénu včetně venkovního koupaliště, příp. nějakých volnočasových prvků – tobogánů a jiných věcí a aby se tam do budoucna vešel i zimní stadion. Se zimním stadionem je to jenom úvaha, protože předpokládáme, že současný zimní stadion může bez problémů 15 – 20 let ještě fungovat, pokud tam uděláme ta plánovaná opatření proti podzemní vodě. Nicméně bazén je akutní. Z důvodu, že tady ta úvaha je a snad se jeví částečně jako ne úplně špatná, tak jsme udělali první jednání se svazem zahrádkářů, protože jsme považovali za seriózní jako první informovat je. A informovat je o tom, že zde ta úvaha je, a to z primárních důvodů, aby tam zahrádkáři, nájemci nedělali žádné větší investice. Nevysazovali nové stromky apod., protože to je asi škoda v tomto případě,“ vysvětlil místostarosta Chebu Miroslav Plevný. 

Lokalita je dostatečně velká na to, aby zde vznikl v první fázi bazén se všemi požadovanými parametry, především pak venkovním koupalištěm.

„Je to zahrádkářská osada, ale pozemky jsou v majetku města. Čili zahrádkáři jsou tam v nájmu a všechny chatky, malé zahradní domky jsou tam jako stavby dočasné. Co se týče bazénu, tak se jedná o západní část, čili menší část lokality, zhruba, kterou ukazuji momentálně,“ ukázal na mapě Plevný.

Město chce začít s přípravami, realizace ale nebude dříve než v roce 2022.

„Nejde o záležitost několika měsíců nebo velice krátkou. Zahrádky v podobě, v jaké tam jsou dnes, tam budou moci být ještě min. 2,5 roku, protože materiál v úvodní fázi musíme nejprve zpracovat jako studii, předložit zastupitelstvu a zastupitelstvo s tím musí souhlasit. Takže, pokud nebude vůle v zastupitelstvu, tak samozřejmě tato akce nebude a bude se hledat dál. Ale Chebáci asi vědí, že pokud nechceme stavět bazén někde na území Průmyslového parku, tak variant v Chebu moc není,“ upozornil místostarosta. 

Město nabídne všem zájemcům z řad zahrádkářů přednostně jiné lokality. Proběhlo také jednání se zástupci nájemců.

„Myslím si, podle informací od představitelů zahrádkářské organizace, že by se to týkalo možná necelé stovky nájemců. Schůzku jsme měli nejen pro, abychom jim to oznámili, ale abychom se za druhé zeptali, v čem jim město může pomoci a rovnou jsme jim nabídli, že pokud by měli zahrádkáři, kterých by se to dotýkalo – tato úprava, ukončení nájmu, zájem, tak jim město může přednostně nabídnou zahrádky v jiných částech města, které jsou v majetku města, které se postupně uvolňují a ty můžeme nabízet novým zájemcům. Podle informací se jedná o 20 – 30 zahrádek ročně. Tzn., že si dovolím tvrdit, že během tří let, bychom byli schopni prakticky všechny zahrádkáře, kterých by se omezení dotklo, uspokojit, pokud budou mít zájem o zahrádku v jiné lokalitě,“ dodal Plevný.

Chebský krytý bazén s délkou 25 metrů již podle města dožívá a je potřeba situaci řešit. Venkovní koupaliště ve městě dosud není. Lidé mají možnost koupání na městském koupališti Dřenice na Jesenici. Řada obyvatel pak využívá služby koupališť za hranicemi, především ve Waldsassenu.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář