Zástupci kraje diskutovali se starosty v obcích na Chebsku

Čerpání dotací, dopravní obslužnost či nedostatek praktických lékařů. Právě taková byla mimo jiné témata pracovní cesty hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do Odravy, Skalné a Lubů u Chebu.

VZP list a pros 2022

V obci Odrava diskutovali zástupci kraje o možnosti zavést krajský dotační titul pro obce na pořízení elektronické úřední desky v podobě „kiosku“, který by byl k dispozici u úřadu všem obyvatelům. „Některé obce už podobný kiosek mají, spojíme se tedy se starosty a budeme chtít znát jejich zkušenosti s fungováním a využitím této podoby úřední desky,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Se starostkou Alžbětou Derahovou probral také možnost uspořádat školení pro starosty ke změnám v legislativě platné pro obce a o aktuálních možnostech čerpání dotací. Starostka upozornila na nedokončenou kompletní rekonstrukci lávky v Odravě na páteřní cyklostezce Ohře, kterou kraj v minulosti převzal do majetku. Hejtman přislíbil, že prověří, jaký je časový plán provedení oprav, dokud má obec platné stavební povolení.

Další zastávkou na cestě hejtmana a krajského radního se stala Skalná na Chebsku. Starostka Rita Skalová je seznámila s investičními akcemi, jež město plánuje. Kromě jiného jde o kompletní obnovu areálu školy, na kterou chce Skalná získat dotaci z EU. Chystá ale i revitalizaci brownfieldu, tedy bývalého státního statku, rekonstrukci sportovní haly a další akce. Obyvatelé města by ale potřebovali lepší zimní údržbu a opravy frekventované silnice směrem na Starý Rybník. „Domluvili jsme se, že ověřím, zdali je možné jednu z hlavních přístupových silnic do Skalné, která vede přes Starý Rybník a napojuje se na silnici ve směru do Vojtanova a Hazlova, převést z kategorie silnic III. třídy do kategorie II. třídy kvůli vyšší prioritě zimní údržby i oprav komunikací,“ vysvětlil Petr Kulhánek. 

V Lubech starosta Vladimír Vorm nastínil problém s nedostatkem praktických lékařů, v současnosti není ve městě navíc ani zubař a lékárna. Město přitom nabízí případným zájemcům o provozování lékárny příspěvek ve výši 15 tisíc korun a pronájem prostoru lékárny za 1 korunu. „Budeme řešit s naším odborem zdravotnictví pomoc v hledání praktického lékaře a zubaře, podpoříme i šíření informací o benefitech pro lékárníky. Pak na to může navázat i krajská dotace v programu na vznik a provozování ordinací,“ popsal hejtman. V Lubech mají lidé také problém s dopravní obslužností. Jak uvedl starosta, vzhledem k nedostatečnému pracovnímu uplatnění v místě obyvatelé většinou dojíždějí za prací jinam, ale k dispozici je jen málo spojů. Zástupci kraje proto uspořádají jednání s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje a společně s městem budou hledat způsob, jak situaci změnit.  Řeč byla rovněž o potřebě intenzivnější zimní údržby, nebo o problému nepřístupných cest, které zemědělci mnohdy přehradí ploty a znepřístupní pro obyvatele města a pro turisty. „V tomto případě by měla pomoci obec s rozšířenou působností, my budeme v této věci vést jednání s Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj,“ dodal krajský radní Vít Hromádko. Zástupci města také od kraje dostanou informaci k rozvoji cyklodopravy v oblasti, aby měli přesnější představu, jaké cyklotrasy a stezky se v okolí plánují pro budoucí období.

Fotogalerie
NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb