V Karlovarském kraji je evidováno 9 potvrzených případů chřipky

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

dezinfekce

V 03. kalendářním týdnu 2020 byla nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1106 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 3,0 %. Ve všech věkových skupinách došlo k poklesu nemocnosti ARI s výjimkou dětí do 5ti let věku, kde byl zaznamenán nárůst nemocnosti ARI. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v Karlovarském kraji i ČR uvádí tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2019/2020 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 03. kalendářním týdnu 2020 v okrese Karlovy Vary (1218 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Sokolov (935 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb byla nemocnost ARI 1145 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu nemocnosti ARI v okrese Sokolov (o 24,6 %) a v okrese Cheb (o 6,0 %), naopak v okrese Karlovy Vary vzrostla nemocnost ARI o 21,8 %.

V 3. kalendářním týdnu 2020 byly v Karlovarském kraji hlášeny 3 nové potvrzené případy chřipky. V letošní sezóně 2019/2020 (30.KT 2019 – 03.KT 2020) eviduje krajská hygienická stanice v Karlovarském kraji celkem 9 potvrzených případů chřipky, a to zejména v dospělé populaci (viz tabulka 2). Onemocněli 2 muži a 7 žen. Jeden případ chřipky byl zachycen v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 6x chřipka A (z toho 1x chřipka A(H3N2)) a 3x chřipka B. Ve 4 případech (4 ženy ve věku 51, 60, 73, 82 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky. Celkem 5 nemocných bylo hospitalizováno na ARO či JIP, 1 nemocný na standardním oddělení a u 3 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 2 případů chřipky došlo k úmrtí. Celkem 4 pacientům byla podána antivirotika. U 2 pacientů byla v předsezóně aplikována očkovací látka proti chřipce, 6 pacientů nebylo v předsezóně očkováno proti chřipce a v 1 případě se nepodařila očkovací anamnéza proti chřipce zjistit.

I v letošní sezóně 2019/2020 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje o počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,19 % (data nejsou kompletní).


Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 18.01.2020 11:00
0 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy