SZPI zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující šarži doplňku stravy Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu – velikost balení 115 ml, datum minimální trvanlivosti: 11.2022, šarže: 202211TDC, výrobce: Todicamp S.R.L., země původu: Moldavsko. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti Bohemian Symfony s.r.o., Zámecký vrch 423/18, Karlovy Vary. Dle informace dodavatele předmětná šarže obsahovala 331 kusů.

dezinfekce

Laboratorní analýzou byla zjištěna přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), konktrétně naftalenu (zjištěno: 782 320 mikrogramů na kilogram – µg/kg, limit: 10 µg/kg), acenaftenu (zjištěno: 1105 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fluorenu (zjištěno: 2579 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fenantrenu (zjištěno: 2141 µg/kg, limit: 10 µg/kg) a pyrenu (zjištěno: 107,5 µg/kg, limit: 10 µg/kg). Doplňky stravy mají nařízením (EU) č. 1881/2006 stanové pevné limity pro výskyt PAU, tedy ropných produktů. Laboratorně zjištěné hodnoty PAU v uvedeném doplňku stravy limity výrazně překračují, a to u některých parametrů více než 10 000x.

Laboratorní rozbor dále prokázal, že přípravek obsahuje rezidua zdraví škodlivých rozpouštědel, konkrétně: toluenu (zjištěno: 161 mg/l), xylenu (zjištěno: 505 mg/l) a ethylbenzenu (zjištěno: 160 mg/l). Zjištěná množství uvedených látek v doplňku stravy 10x až 100x převyšují hodnoty, které lze považovat za bezpečné. Používání těchto látek při výrobě potravin právní předpisy nepřipouští.

Chemická analýza prokázala přítomnost látek v potravinářství zakázaných a látek v množství výrazně nad limitem stanoveným právními předpisy. Jejich konzumace může být pro člověka velmi nebezpečná a z tohoto důvodu je potravina hodnocena jako škodlivá pro lidské zdraví.

Na etiketě bylo mimo jiné uvedeno: „Přísady: vlašské ořechy, parafinový olej; Nutriční hodnoty: Patent extraktu z vlašských ořechů v saturované uhlovodíkové směsi, jód DDD mcg: 150mcg, DDD v přípravku: 30 mcg, %DD:20%; Způsob podání: 25 kapek (0,25 ml) 3x denně 30 minut během dne před hlavními jídly. Doba užívání: 8 týdnů. Olejový roztok. Organický, neobsahuje cukr.“

SZPI doporučuje spotřebitelům, kteří si doplněk stravy z uvedené šarže zakoupili, aby jej nekonzumovali.

Potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení závadné šarže z trhu, s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty a informaci vložila do evropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.


Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy