Sokolov: Zítra začne blokové čištění komunikací

Tradiční jarní blokové čištění komunikací se v Sokolově tentokrát uskuteční s měsíčním zpožděním, původní termín byl odložen kvůli epidemii koronaviru. Čistit se tak bude v květnu a v červnu. Týden před zahájením akce budou v místě čištění rozmisťovány přenosné dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ“ s uvedením data a času provedení. Blokové čištění začne 18. května.

dezinfekce

Tam, kde je uzavřený blok ulic, je tento blok označen přenosnou dopravní značkou IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ pro zákaz stání z důvodu blokového čištění s uvedením data a času provedení. Někteří řidiči si stále nejsou vědomi toho, že pokud vjedou do této zóny, neruší ji křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek, ale ruší ji až značka IZ 8b, která může být umístěna i o několik ulic dále! V některé ulici pak parkují i desítky aut a zbytečně tak znemožňují jakékoliv vyčištění této ulice. Umístění všech přenosných dopravních značek je zdokumentováno a archivováno k případnému dokazování, kdy a jak byly tyto značky umístěny.

Pozor na odtah vozidla
V případě, že zaparkované vozidlo brání blokovému čištění, může být odtaženo. O jeho odtažení rozhoduje vlastník pozemní komunikace, tj. město Sokolov. Auto bude odtaženo na odtahové parkoviště, které se nachází v areálu společnosti AUTO 3000 s.r.o., Hornická 1613, 356 01 Sokolov a po ukončení čištění v zóně bude vráceno zpět.

Jak postupovat v případě, že je vám auto odtaženo?
Informujte se na služebně Městské policie, telefon: 156 – 2.

Dostavte se na hlídané odtahové parkoviště společnosti AUTO 3000 s.r.o., Hornická 1613, 356 01 Sokolov, Nonstop linka: +420 777 727 767, provozní doba pondělí až pátek od 8:00 – 17:00 hod.

Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne na odstavném parkovišti, obdrží poštou od městského úřadu výzvu k uhrazení nákladů za odtah vozidla. Tuto částku je provozovatel vozidla povinen uhradit neprodleně po obdržení této výzvy. K vydání vozidla jsou nutné tyto doklady: osvědčení o registraci vozidla, občanský a řidičský průkaz, případně kupní smlouvu!

Na kolik přijde odtažení vozidla při blokovém čištění?
Odtah vozidla s vyzvednutím vozidla na odtahovém parkovišti – 1 600 Kč na místě. Odtah vozidla včetně vrácení zpět na místo – 3 100 Kč. Zaplatit lze přímo na pokladně MěÚ Sokolov nebo bankovním převodem.

Upozornění!
Vymáhání nákladu na nucený odtah vozidla z pozemní komunikace po provozovateli je jiným a odlišným úkonem, než je řízení o přestupku s řidičem vozidla.  

Harmonogram blokového čištění:
18. 5. 2020 Slavíčkova a Mánesova
19. 5. 2020  Křižíkova, Švabinského a Alšova
20. 5. 2020  Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů, Jelínkova a Stará Březovská
21. 5. 2020  Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova
22. 5. 2020  Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem
24. 5. 2020  Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova
25. 5. 2020  Sokolovská, Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova
26. 5. 2020  Slovenská, Lipová, Závodu míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova
27. 5. 2020  Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova
28. 5. 2020  Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla Havlíčka Borovského
29. 5. 2020  Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová
1. 6. 2020    Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná
2. 6. 2020    U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Husitská, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní
3. 6. 2020    Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská a Vítězná
4. 6. 2020    Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní
5. 6. 2020    Sportovní, Atletická a Spartakiádní, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického a Jeronýmova
8. 6. 2020    Švabinského, Závodu míru, Heyrovského a Slovenská
9. 6. 2020    Wolkerova, Nádražní a Komenského, Jednoty
10. 6. 2020  Švabinského a Mánesova
11. 6. 2020  Mánesova
14. 6. 2020  Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, nábřeží Petra Bezruče, Rokycanova, Pionýrů a Jednoty


Zdroj: město Sokolov

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy