Sokolov: Střední vojenská škola zahájí na podzim (TV Západ)

Na třetí pokus vyšla Karlovarskému kraji snaha o otevření pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová v Sokolově. Přijímací zkoušky složilo zatím 19 uchazečů a dalších 11 bude mít možnost v druhém kole. Na zkoušky se přitom dostavilo 37 zájemců.

dezinfekce

„Já to vnímám jako obrovský úspěch. Když se nám to nepodařilo již po druhé, tak mnozí nevěřili, že se to podaří. Musím z tohoto místa poděkovat všem, ať už panu řediteli ISŠTE, paní generálce, Ministerstvu obrany, Odboru školství. Opravdu jsme vyvinuli obrovské úsilí, kdy jsme dali samozřejmě i finanční prostředky, abychom přilákali děti do našeho kraje v rámci vojenské školy. Povedlo se to a máme radost,“ popsal hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. 

Vojenská škola otevře od školního roku 2020/2021 jednu třídu 1. ročníku oboru Strojírenství v prostorách ISŠTE Sokolov. 

„Prvního září, myslím, že je to úterý, všechny děti nastoupí společně i s obory elektrotechniky a vojenského lycea v Moravské Třebové, kde po dobu jednoho měsíce, bude to takové aklimatizační – zvykání si, seznamování se, ale i čistě praktické vystrojování a určení si prvních vojenských povelů. Poté se přemístí sem – do připravených prostor jak internátu, tak i školy, a to bude 1. října,“ vysvětila start školy brigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

„Vojenská škola by měla nastoupit do budovy ISŠTE v Sokolově, kde budou mít k dispozici jednu třídu s tím, že do budoucna uvažujeme, že by měli mít vlastní objekt, který v současné době budeme rekonstruovat. Je to v areálu 1. ZŠ, kde jsme od města Sokolov dostali výpůjčku na tuto budovu. Nyní tam bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce. Počítáme s tím, že celá škola by se tam měla přestěhovat v roce 2023. Žáci budou ubytováni v budově Sokolovské uhelné. Je to budova, která sousedí se střední školou. V současné době internát využívají studenti policejní školy. Tzn., že budoucí vojáci a budoucí policisté budou v jedné budově. V této budově vznikne i zázemí pro vedení vojenské školy,“ přiblížil Kubis. 

Do kraje tak přijdou za vzděláním studenti z Plzeňského, Královéhradeckého, Ústeckého kraje, ale i z Prahy. Početné zastoupení budou mít také místní zájemci.

„Ve škole budou většinu obecných předmětů učit učitelé ISŠTE. Budeme mít zde i dva učitele, kteří budou mít na starosti výuku vojenskou - odbornou,“ doplnila informace Šmerdová. 

Během čtyř let by měla mít škola 80-120 studentů. Absolventi sokolovského oboru Strojírenství se podle odborníků velmi dobře uplatní u všech složek armády. Pokračovat ve studiu navíc mohou na Univerzitě obrany.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy