Sokolov: Praktického lékaře může nově najít až 1500 obyvatel (TV Západ)

Přetrvávající obtíže Sokolova s nedostatkem především praktických lékařů a možnosti řešení situace bylo jedním z hlavních témat tiskové konference na městském úřadě ve čtvrtek 9. března.


Starosta Sokolova Petr Kubis informoval o nové pomoci se zajištěním lékařské péče až pro 1500 lidí, a to ve spolupráci se společností Penta Hospitals, která ve městě provozuje nemocnici. 

"Pro obyvatele Sokolovska se v podstatě mění to, že my nějakým způsobem představujeme kapacitu, lékařskou kapacitu, kterou jsme jim schopni poskytnout. To znamená, my vlastně aktivně jdeme naproti tomu, aby ti pacienti si našli péči, kterou potřebují, což dlouhodobě víme, že buď pacienti z nějakých důvodů jaksi nevyužívají, nebo nevědí, že mohou využít. A tady vlastně se jim nabídne to, že tu možnost prostě mají," uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals. 

Nové registrace jsou možné pouze elektronicky, aby se dále nezatěžoval personál v ordinacích. 

"V rámci těch kapacit, které my jsme nějakou reorganizací naší práce vytvořili, tak by bylo třeba se přihlásit na naše webové stránky a vyplnit online formulář s tím, že uvede svoji adresu a my potom provedeme výběr podle zeměpisné dostupnosti a vybereme mu vhodnou ordinaci, kde domluvíme s personálem ordinace přeregistraci. Pokud praktického lékaře měl nebo má k dispozici výpis ze zdravotnické dokumentace, tak ten je samozřejmě velmi dobře mít sebou, ale počítáme s i s tím, že budou pacienti, kteří ho mít nebudou. To znamená, my si je potom pro šetříme důkladněji tak, aby byly splněny náležitosti té registrační prohlídky. Máme celkem volných patnáct set míst. Z toho bych řekla, že polovinu máme alokovanou pro ty specializované provozy, to znamená pro gynekologickou a oční ambulanci a tu druhou pro ty zmiňované ordinace praktických lékařů, zatím jenom pro dospělé," vysvětlila Jana Šperlová, ředitelka Ambulance Penta. 

Služby budou poskytovat ordinace ve Františkových Lázních, v Nejdku, Horním Slavkově a v Nové Roli, v případě převisu zájmu se rozšíří i na lékaře v Ostrově. Situaci mohou řešit také firmy, které hledají praktika pro své zaměstnance. 

Důležitým hlediskem pro přilákání nových lékařů do regionu je poskytnutí možnosti dalšího vzdělávání. I to chce Sokolov ve spolupráci s Pentou Hospitals zajistit prostřednictvím akreditovaných školících center. 

"Ta centra jsou naprosto kriticky důležitá pro to, aby ty ambulance mohly jednak se rozrůstat jejich počet, ale jednak aby také měli následovníky tam, kde ti lékaři odchází do důchodu. Tady jsme zmínili, že průměrný věk praktického lékaře je 56 let, ale to znamená, že v tom spektru jsou i lékaři významně starší. To znamená, oni pracují skutečně velmi, velmi dlouho, a to je mnohem déle než třeba i v jiných oborech. A oni pracují i částečně i proto, že prostě nemají, komu by ty pacienty předali. To znamená, to vzdělávání je naprosto důležité pro to, aby ti lékaři měli komu komu předat péči o svoje pacienty, kteří se stávají v nějakém počtu těch jejich pojištěnců de facto rodinou. Oni je znají, znají ty rodiny a teď nemůžou odejít na odpočinek, prostě protože nemají ten kmen pojištěnců kam předat. Tam je potom ta varianta, že předávají tedy na Krajský úřad karty a Krajský úřad potom zajišťuje přes zdravotní pojišťovnu nějakým způsobem péči, kterou je povinná ta zdravotní pojišťovna zajistit. A my tady tomu jdeme naproti. Tím, že nabízíme ty kapacity, aniž by se vlastně nutně muselo stát, že pacienti nebudou mít ambulanci, do které by zašli za péčí praktického lékaře. A někde se to právě i týká specializované ambulantní péče, jako příklad právě může být oční, anebo ambulance gynekologické," doplnila Vaculíková.

Cesta k otevření vlastní ordinaci je pro nové lékaře velmi dlouhá a mimo velká centra i složitější. Je proto potřeba hledat i přechodná řešení, jakým jsou například služby v jiném místě, než má klient trvalé bydliště. 

"Po absolutoriu medicíny je tedy třeba se zařadit do specializačního oboru vzdělávání a absolvovat tzv. kmen. Ten kmen trvá v průměru dva roky a následně po dosažení toho kmene, kde je třeba absolvovat test, je nutné tedy pokračovat dále a to vzdělávání další trvá až dva a půl roku. Samozřejmě podle časových možností toho lékaře, protože většina lékařů, kteří absolvují kmen, už nějakým způsobem částečně fungují v těch ordinacích pod vedením školitele," přiblížila Šperlová. 

Zajištění dostupnosti lékařské péče pro obyvatele je jedním z klíčových témat každého města. Sokolov se mimo jiné připravuje na možný příchod nových lékařů záměrem zprovoznit specializované středisko v budově bývalé hygieny, kterou v loňském roce odkoupilo od státu. 

Pro zájemce ze Sokolovska o registraci lékařské péče nabízí Penta formuláře na svých stránkách v odkaze v textové části reportáže

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb