Sokolov: Dešťovka neodteče, skončí v retenčních nádržích

Sokolov se pustil do projektů, které mají pomoci s nedostatkem vody a jsou šetrné k životnímu prostředí. Jedná se o svedení dešťové vody v areálech vybraných mateřských škol, Domu dětí a mládeže a také v areálu Baník spojené s instalací podzemních retenčních nádrží.

dezinfekce

Dešťové vody ze střech budou zadržovány v nádržích a dále využívány pro zalévání okolní zeleně a v parných dnech na ochlazování zpevněných ploch. 

Projekty jsou zaměřeny na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu města Sokolov. Jedná se o tyto projekty:

Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod: V rámci projektu dojde k instalaci podzemních retenčních nádrží (sestava 5 nádrží o celkovém objemu 22,4 m3), do kterých budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů DDM, které budou dále využity k zalévání a kropení povrchů v letních dnech.

Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 – retence dešťových vod: V rámci projektu dojde k instalaci podzemní retenční nádrže (o objemu 10 m3), do které budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů MŠ, které budou dále využity – zejména k zalévání a kropení povrchů v letních dnech.

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod: V rámci projektu dojde k instalaci podzemních retenčních nádrží (sestava 2 nádrží o celkovém objemu 20 m3), do kterých budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů MŠ, které budou dále využity – zejména k zalévání a kropení povrchů v letních dnech.

Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod: V rámci projektu dojde k instalaci podzemních retenčních nádrží (sestava 6 nádrží o celkovém objemu 9,6 m3), do kterých budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů MŠ, které budou dále využity – zejména k zalévání a kropení povrchů v letních dnech.

Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 – retence dešťových vod: V rámci projektu dojde k instalaci podzemní retenční nádrže (o objemu 10 m3), do které budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů MŠ, které budou dále využity – zejména k zalévání a kropení povrchů v letních dnech.

Areál Baník – V rámci projektu dojde k instalaci podzemních retenčních nádrží (sestava 2 nádrží o celkovém objemu 326 m3), do kterých budou zachytávány dešťové vody ze střech objektů areálu. Zachycená voda bude dále využita nejen ke kropení povrchů v letních dnech, ale zejména k výrobě ledu na zimní stadion.

Zhotovitel akce bude vybrán v příslušném zadávacím řízení. Město Sokolov, v rámci snahy o zajištění spolufinancování uvedených projektů z dotačních zdrojů, předložilo žádosti o dotaci do Výzvy č. 10/2021 - Hospodaření s vodou v obcích. Jedná se o výzvu Ministerstva životního prostředí, vyhlášenou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy – viz:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

U tří projektů mateřských škol bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 6/2022, u čtvrté je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváno. Žádost o dotaci na projekt Dům dětí a mládeže Sokolov – retence dešťových vod je stále v hodnocení. Dotace může být přidělena až do výše 100 procent uznatelných nákladů akce (DPH je neuznatelným výdajem).

Zdroj: Město Sokolov

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024