Sokolov: Dešťová voda má v ZŠ Běžecká sloužit k zalévání

Sokolov chystá projekty, které mají pomoci s nedostatkem vody a jsou šetrné k životnímu prostředí. Mezi první akce patří retence dešťových vod na Základní škole Běžecká. Díky tomu už nebude voda z oblak bez užitku odtékat do kanalizace, ale bude jímána do speciálních nádrží a poté využita k zalévání zahrad a hřiště u školy.

dezinfekce

Odvod dešťových vod z komunikací a střech bude proveden pomocí nové dešťové kanalizace nejkratší přirozenou cestou. Odvodnění a svody dešťové kanalizace ze střech parkovacích a zpevněných ploch jsou řešeny pomocí jímání dešťových vod do podzemních nádrží na dešťovou vodu, která bude využívána k zalévání zahrad a travnatého hřiště u školy. Havarijní přepady z nádrží budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, respektive do stávající revizní šachty této kanalizace. Objem akumulací je navrhován minimálně dvakrát 20 metrů krychlových, to je celkem 40 metrů krychlových.

Do dešťové kanalizace je možno zaústit pouze uliční vpusti, které řeší odvodnění komunikace a zpevněných ploch areálu školy. Jedná se o stávající uliční vpusti, které jsou v současné době napojeny na stávající jednotnou kanalizaci, které budou přepojeny na novou dešťovou kanalizaci. Počet a umístění vpustí zůstává beze změn. Odvod dešťových vod proveden pomocí nové navržené gravitační dešťové kanalizace. Celková délka dešťové kanalizace pro střechu A je 186 metrů, celková délka dešťové kanalizace pro střechu B je 193 metrů. Celková délka sběrné stoky je 120,6 metrů. Trasa kanalizace je vedená v pozemcích města Sokolov ve stávajícím areálu školních budov. Stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové a budou nově přepojeny na novou dešťovou kanalizaci. Uliční vpusti budou ponechány v místech těch stávající.


Zdroj: město Sokolov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy