Sokolov: Část Křížové ulice je dočasně uzavřena

Část Křížové ulice mezi č. p. 181 a 171, a to v šíři zhruba 10 metrů, byla dočasně uzavřena, objížďka se nenařizuje. Jako objízdné trasy lze v tomto případě využít místní komunikace – ul. Zámecká, Vrchlického, Křížová podle místní znalosti. Uzavírku povolil Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, kvůli pracím na výstavbě nové knihovny. Omezení provozu vstoupilo v platnost ve středu 29. dubna a je povoleno do 8. května.

dezinfekce

Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a chodců. Pracovní místo bude řádně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dle platných norem. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Výkop musí být zabezpečen proti případnému pádu do výkopu, zejména v noci (osvětlení, ohrazení, přechodový můstek pro chodce apod.).

Za údržbu a čištění přilehlých komunikací a kanalizačních vpustí, jejichž znečištění vznikne v souvislosti či v důsledku prováděných prací, odpovídá společnost SWIETELSKY.


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy