Region: V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.


„Již před několika měsíci jsme informovali o tom, že jsme si vědomi přítomnosti silných ročníků v posledních ročnících základního vzdělávání, a proto jsme schválili navýšení počtu kapacit ve středních školách v kraji. Pro 2875 žáků v 9. ročnících bylo k dispozici tři tisíce míst ve středních školách, které zřizuje Karlovarský kraj. Je samozřejmé, že ne všichni uchazeči se mohli dostat na vysněnou školu, ale na druhou stranu nehrozí případ, že by současný deváťák neměl možnost dostat se na střední školu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

V prvním kole přijímacích zkoušek byl zvýšený zájem o učební obory, zájem o gymnázia byl téměř totožný jako v přechozích letech. V současné chvíli střední školy získávají zápisové lístky, kterými úspěšní uchazeči potvrzují nástup do dané školy. Právě nyní se tak mohou dostat na vybranou školu i další uchazeči, kteří u přijímacích zkoušek neuspěli. Zcela naplněna není například ani kapacita Gymnázia Sokolov, které proto vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Karlovarský kraj počítá s mírným nárůstem počtu žáků i v příštím roce, chystá proto provést důkladnou analýzu, z níž pak jednoznačně vyjde případná potřeba dalšího navýšení studijních kapacit, a to zejména ve třídách se všeobecným vzděláváním. „Ve čtvrtek se také uskuteční jednání premiéra a ministra školství spolu s hejtmany, které se zaměří právě na situaci kolem přijímacích zkoušek. Snahou krajů bude prosazení digitalizace přijímacího řízení, které by mělo efektivněji a pružněji umožnit žákům výběr škol,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Seznam aktuálně dostupných volných kapacit ve středních školách v Karlovarském kraji je uveden na Školském portálu pod tímto odkazem: http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Prijimaci_rizeni_na_SS.aspx. Tabulka obsahuje aktuální a pravidelně aktualizovaná data. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy