Region: V Chebu vznikla nová kruhová křižovatka ve směru na Podhrad

V Chebu se uskutečnilo slavnostní předání dokončené stavby s názvem II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad. Jednalo se o celkovou přestavbu stávající stykové křižovatky silnice II/214 a III/2148 v Chebu s odbočkou do obce Podhrad. Celková náklady akce dosáhly částky zhruba 20,8 milionu korun.

dezinfekce

„Cílem tohoto projektu bylo především zvýšení kapacity stávající křižovatky, a to s ohledem na další rozvoj dopravy v tomto a přilehlém území. Jednopruhová okružní křižovatka se čtyřmi rameny nepochybně přispěje také k plynulosti provozu a vyšší bezpečnosti nejen řidičů, ale vybudováním míst pro přecházení také chodců. Práce byly prováděny za částečného omezení provozu, což pro řidiče znamenalo značný diskomfort, věřím ale, že s finální podobou a řešením kruhového objezdu budou spokojeni “ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jak Bureš.

Stavbu realizovala společnost Algon a. s., která vysoutěžila zakázku v hodnotě 21,6 milionu korun, v průběhu realizace však dosáhla ještě úspory 0,8 milionu korun. Projekt bude financován z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje spolu s příspěvkem z Evropské unie, ten by měl být zhruba ve výši 13,2 milionu korun.

„Přes 715 milionů korun pro 21 dokončených projektů z IROP I, a dalších 407 milionů připravených na pět už schválených a jeden podaný projekt v rámci IROP II. To je aktuální skóre naší spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. Obyvatelé i návštěvníci našeho regionu díky ní budou jezdit zase o poznání plynuleji a bezpečněji,“ rekapituluje Lenka Kyrianová, ředitelka karlovarské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP zastřešuje.

Součástí modernizace křižovatky bylo také odvodnění zpevněných ploch, vybudování dělících ostrůvků v místech určených pro přecházení, přestavba propustku pod silnicí III/2148, osazení nového dopravního značení, demolice dvou objektů a provedení přeložky inženýrských sítí. 

V návaznosti na další plánovaný rozvoj tohoto území poskytly společnosti Lagarde, Accolade a Panattoni, jež zde působí, příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje na údržbu a opravy silniční sítě na Chebsku v celkové výši 2,6 milionu korun. V případě společností Accolade a Panattoni se jednalo o částku 1,6 milionu korun. Spediční společnost Lagarde poskytla příspěvek v hodnotě zhruba 1 milion korun.

Fotogalerie
Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024