Region: Příprava CHKO Krušné hory pokračuje (TV Západ)

Karlovarský kraj se před lety přihlásil k záměru vytvoření Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Dosavadní mnohá vícestranná jednání jsou nyní ve stadiu, kdy by se měl zahájit samotný proces vyhlašování.


"Takže jsme po konzultaci s naší komisí životního prostředí rozhodli o tom, že vytvoříme pracovní skupinu, která by měla připravovat podklady k tomu, aby jak vedení kraje, tak i Agentura ochrany a přírody krajiny, popřípadě obce, kterých se vyhlášení bude dotýkat, měly relevantní podklady k tomu, aby se mohly rozhodnout a případně doporučit vznik Chráněné krajinné oblasti. Takže pracovní skupina předložila Radě někdy před třemi týdny v podstatě ucelený materiál, podle kterého Rada doporučila, abychom v této činnosti dále pokračovali. Uložila mně, abych jednal se starosty dotčených obcí v průběhu dvou tří měsíců a poté, co bude-li získán souhlas obcí k tomu, aby tento záměr byl uskutečněn, tak zahájit ve spolupráci s AOPK jednání s Ministerstvem životního prostředí tak, aby Chráněná krajinná oblast Krušné hory vznikla," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec. 

Chráněná krajinná oblast by se měla rozkládat na území jak Karlovarského, tak Ústeckého kraje.

"Ale pokud by Ústecký kraj nějakým způsobem nebyl schopen se domluvit, budeme doporučovat i aby vznikla CHKO jenom v té části, která je v Karlovarském kraji. A co se týká samotného území, bylo by ohraničeno někde územím Kraslicka, čili týkalo by se to obcí Stříbrná, Přebuz a končilo by to u Božího Daru. Jižní část by končila svahy, které končí někde nad Ostrovem u Nejdku nebo u Nové Role," popsal oblast náměstek.  

Agentura ochrany přírody má za úkol vytvořit tzv. zónaci. 

"Čili vlastně stupeň ochrany, které bude při přináležet jednotlivým územím. A teprve až toto bude hotovo, tak budeme jednat se zástupci obcí a podle toho nakonec ten samotný katastr budoucí CHKO bude stanoven," dodal Jakobec. 

Podle informací Karlovarského kraje pracovní skupina projednala možné výhody a nevýhody vyhlášení CHKO Krušné hory nejen z hlediska péče o přírodu a krajinu, biodiverzitu a geodiverzitu, ale rovněž z pohledu zemědělského a lesnického hospodaření, územního plánování, rozvoje obcí, urbanistiky a architektonického dědictví. V neposlední řadě se pracovní skupina zaměřila také na oblasti cestovního ruchu a s ním související turistické a sportovní využití.

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb