Region: Města otvírají svá sportoviště

Od pondělí 4. května budou pro veřejnost otevřeny sportovní areály u vybraných chebských školských zařízení. Návštěvníky sportovišť město prosí, aby dodržovali aktuálně platná opatření proti šíření koronaviru.

dezinfekce

Cheb: 
Otevírací doba v květnu a červnu:
Sportovní hřiště v areálu 1. ZŠ (Skalka)
- otevřeno pro veřejnost v úterý a čtvrtek od 15.30 do 18.30 h, v sobotu od 14 do 18 h

Sportovní hřiště v areálu 3. ZŠ (Zlatý vrch)
- otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 18 h, o víkendech od 14 do 18 h

Sportovní hřiště v areálu 6. ZŠ (u bazénu)
- otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 16 do 18 h, o víkendech od 14 do 18 h

Areál Domu dětí a mládeže Sova (Goethova ul.)
- otevřeno pro veřejnost o víkendech od 14 do 19 h

Dětské dopravní hřiště (Břehnická ul.)
- otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 18 h, o víkendech od 9.30 do 11.30 a od 15 do 18 h

V případě nepříznivého počasí bude z bezpečnostních důvodů zavřeno.

Pravidla pro sportování na veřejnosti (Ministerstvo zdravotnictví ČR, ze dne 24. 4. 2020):
·      nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
·      společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
·      nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Chodov

Město v rámci rozvolňování dosavadních vládních opatření otevírá sportoviště a některá další zařízení. Všude však bude nutné dodržet provozní dobu a předepsaná pravidla, která budou viditelně vylepena. Usnesení vlády, která specifikují podmínky, za jakých je možné sportoviště užívat, naleznete zde (Sbírka zákonů - částka 70).

V průběhu minulého pátku (24.4.) byla v rámci možností postupně zpřístupněna níže uvedená sportoviště:
Sportoviště

Areál BVC - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Jiří Tureček.
Areál ŠAK - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Míla Zítka
Multifunkční hřiště Stará Chodovská - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Jiří Vacek.
Sportoviště při ZŠ Školní - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Milan Kovářík.
Venkovní areál DDM - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Renáta Dočkalová.
Klubovna + fotbalové hřiště Stará Chodovská - otevřen pro veřejnost, provozní dobu určí správce - Martin Hejna

Spolkový dům při ZŠ Husova

V průběhu dne po zajištění potřebných opatření bude umožněn vstup veřejnosti do spolkového domu při ZŠ Husova, při dodržení podmínek stanovených usnesením č 452/194 sb. a 453/195 sb.. Tato usnesení budou spolu s informací o umožnění vstupu zaslána jednotlivým spolkům s tím, že je jejich odpovědnost nad dodržením. Ve spolkovém domě nebudou v provozu společné WC.

Tělocvičny

Tělocvičny při všech ZŠ Chodov. Režim užívání a umožnění vstupu spolkům rozhodnou a případně zajistí ředitelé jednotlivých škol.

Sportovní hala

Sportovní hala zůstává s ohledem na nemožnost zajištění speciálních podmínek a údržby nadále uzavřená do odvolání.

Podmínky pro sportovní organizace

Podmínky sportování sportovních organizací, zejména sdružených při Batesta Chodov, Plamen si domlouvají se správci tělocvičen individuálně.

Ostatní

Ostatní spolky ve městě obdrží prostřednictvím odboru školství a kultury (OŠKV) obě vládní usnesení, aby se mohly podle nich zařídit.


Zdroj:  město Cheb
            město Chodov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese