Region: Měsíc nepřetržité práce hasičů kvůli pandemii

V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března, na území Karlovarského kraje pak první případ onemocnění COVID-19 potvrdili krajští hygienici dne 12. března. Vláda vyhlásila dne 12. března nouzový stav pro území České republiky.

VZP list a pros 2022

Činnost štábu HZS Karlovarského kraje
Na pokyn řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byl dne 8. března aktivován štáb HZS KVK, který doposud pracuje v nepřetržitém režimu. V rámci koordinace postupu HZS KVK s MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR, Karlovarským krajem, složkami IZS, zdravotnickými zařízeními, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, nevládními organizacemi, obcemi a dalšími subjekty analyzuje, plánuje a organizuje plnění úkolů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území Karlovarského kraje.

Realizace opatření na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo
HZS KVK v souladu s opatřeními na státních hranicích zajišťoval zázemí a plnil úkoly v součinnosti s příslušníky PČR a Celní správy, a to na hraničních přechodech Pomezí, Vojtanov a Boží Dar. Konkrétně se jednalo o vybudování tří stanovišť pro nepřetržitý provoz, distribuci ochranných prostředků a jejich průběžnou dezinfekci, měření teplot projíždějících osob a jejich evidenci v systému předávání informací mezi složkami IZS pro potřeby KHS KVK.

Informační linka IZS
Dne 13. března rozhodl štáb HZS KVK o aktivaci Informační linky IZS, jejímž hlavním úkolem je poskytovat občanům rady a doporučení v souvislosti s COVID-19, čímž dochází k zásadnímu snížení počtu volání na linku 112. Součástí obsluhy Informační linky IZS je vedle příslušníků HZS KVK i pracovník KHS KVK, který zodpovídá odborné dotazy a zástupci nestátních neziskových organizací. Informační linka IZS odbavila od svého spuštění do konce března na 6 telefonních linkách celkem 4 944 hovorů.

Příjem a distribuce materiálu
HZS KVK přijímá z ústřední úrovně dezinfekci a osobní ochranné prostředky (respirátory, roušky, ochranné oděvy, ochranné masky a filtry), které dále distribuuje jednotkám PO, ZZS, PČR, nemocnicím a příslušníkům HZS KVK. Na stanici v chemických závodech byl vybudován operativní sklad ochranných a desinfekčních prostředků, kde se provádí míchání desinfekce pro potřebu HZS KVK a dalších subjektů.

Karlovarský kraj požádal HZS KVK o distribuci dezinfekce, roušek, respirátorů, rukavic, ochranných oděvů a brýlí praktickým lékařům, sociálním službám, do zařízení léčeben dlouhodobě nemocných, do zařízení sociální péče a do určených školských zařízení. Celkem byly během druhé poloviny března provedeny 3 rozvozy více než 300 subjektům. Další rozvozy se připravují.

Vybudování a provoz stacionárních odběrových míst
HZS KVK ve spolupráci s Karlovarským krajem zajišťuje vybudování a provoz dvou odběrových míst včetně poskytování osobních ochranných prostředků, a to v prostorách KKN, a.s. v Karlových Varech a v Chebu. Zároveň byly z prostředků HZS KVK vybudovány kontrolní vstupní místa v areálu nemocnic Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.


Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Fotogalerie
NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
seo uniweb