Region: Měsíc nepřetržité práce hasičů kvůli pandemii

V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března, na území Karlovarského kraje pak první případ onemocnění COVID-19 potvrdili krajští hygienici dne 12. března. Vláda vyhlásila dne 12. března nouzový stav pro území České republiky.

dezinfekce

Činnost štábu HZS Karlovarského kraje
Na pokyn řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byl dne 8. března aktivován štáb HZS KVK, který doposud pracuje v nepřetržitém režimu. V rámci koordinace postupu HZS KVK s MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR, Karlovarským krajem, složkami IZS, zdravotnickými zařízeními, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, nevládními organizacemi, obcemi a dalšími subjekty analyzuje, plánuje a organizuje plnění úkolů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území Karlovarského kraje.

Realizace opatření na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo
HZS KVK v souladu s opatřeními na státních hranicích zajišťoval zázemí a plnil úkoly v součinnosti s příslušníky PČR a Celní správy, a to na hraničních přechodech Pomezí, Vojtanov a Boží Dar. Konkrétně se jednalo o vybudování tří stanovišť pro nepřetržitý provoz, distribuci ochranných prostředků a jejich průběžnou dezinfekci, měření teplot projíždějících osob a jejich evidenci v systému předávání informací mezi složkami IZS pro potřeby KHS KVK.

Informační linka IZS
Dne 13. března rozhodl štáb HZS KVK o aktivaci Informační linky IZS, jejímž hlavním úkolem je poskytovat občanům rady a doporučení v souvislosti s COVID-19, čímž dochází k zásadnímu snížení počtu volání na linku 112. Součástí obsluhy Informační linky IZS je vedle příslušníků HZS KVK i pracovník KHS KVK, který zodpovídá odborné dotazy a zástupci nestátních neziskových organizací. Informační linka IZS odbavila od svého spuštění do konce března na 6 telefonních linkách celkem 4 944 hovorů.

Příjem a distribuce materiálu
HZS KVK přijímá z ústřední úrovně dezinfekci a osobní ochranné prostředky (respirátory, roušky, ochranné oděvy, ochranné masky a filtry), které dále distribuuje jednotkám PO, ZZS, PČR, nemocnicím a příslušníkům HZS KVK. Na stanici v chemických závodech byl vybudován operativní sklad ochranných a desinfekčních prostředků, kde se provádí míchání desinfekce pro potřebu HZS KVK a dalších subjektů.

Karlovarský kraj požádal HZS KVK o distribuci dezinfekce, roušek, respirátorů, rukavic, ochranných oděvů a brýlí praktickým lékařům, sociálním službám, do zařízení léčeben dlouhodobě nemocných, do zařízení sociální péče a do určených školských zařízení. Celkem byly během druhé poloviny března provedeny 3 rozvozy více než 300 subjektům. Další rozvozy se připravují.

Vybudování a provoz stacionárních odběrových míst
HZS KVK ve spolupráci s Karlovarským krajem zajišťuje vybudování a provoz dvou odběrových míst včetně poskytování osobních ochranných prostředků, a to v prostorách KKN, a.s. v Karlových Varech a v Chebu. Zároveň byly z prostředků HZS KVK vybudovány kontrolní vstupní místa v areálu nemocnic Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.


Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy