Region: Mariánské Lázně se zúčastnily výstavy UNESCO spojuje!

Město Mariánské Lázně se zúčastnilo výstavy v Dačického domě v Kutně Hoře s názvem UNESCO spojuje! Výstava je pořádána k výročí 50 let Úmluvy OSN o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.


Cílem je důstojně oslavit jednu z nejdůležitějších úmluv OSN, tuto úmluvu u široké veřejnosti a celé společnosti zpopularizovat, vysvětlit, k čemu slouží, jaké jsou nástroje ochrany a jak se jednotlivé země do této ochrany zapojují. Výstava se zaměřuje na několik památek v naší zemi a jejich specifickou obnovu či problematiku oprav a zároveň na různorodost chráněných památek. 

Mariánské Lázně se zařadily do rodiny UNESCO v roce 2021 spolu s dalšími 10 lázeňskými městy Evropy. Jak nám vysvětlila ředitelka Informačního centra Mariánských Lázní Barbora Tintěrová, město s radostí přijalo pozvání k účasti na výstavě a představilo projekt opravy Chopinova domu, která by měla skončit v příštím roce. 

Lázeňský dům čp. 47, původně nazývaný Bílá Labuť, se nachází v centrální části Mariánských Lázní. Je součástí západní uliční fronty, která přiléhá k lázeňskému parku. Dobou svého vzniku (1819–1820) spadá do první etapy výstavby města – je to jeden z prvních tří domů na Hlavní třídě. Od roku 1958 je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Ve skutečnosti se jedná o tři budovy. Prostor mezi domy tvoří dvůr, přístupný domovním průjezdem. Dvůr je na západní straně otevřený a navazuje na svah, který je přímo propojený s parkem podél Ruské ulice. Město Mariánské Lázně jako vlastník domu přikročilo k rekonstrukci zejména z důvodu dlouhodobého zatékání do dvorního křídla, ale také ve snaze dům revitalizovat a zmodernizovat. Stavební práce jsou realizovány ve dvou etapách – první etapa byla dokončena v roce 2021, druhá etapa má plánované dokončení na jaře roku 2023. Provozní parametry domu by se měly výrazně zlepšit vybudováním dvojice výtahů a zvedací plošiny, a tím pádem zajištěním bezbariérovosti celého komplexu.

Během stavby se doposud odhalila řada zajímavých a neznámých faktů, které dům skrýval. Překvapením bylo třeba odhalené tajemství hlavního schodiště, které bylo považováno celou dobu za klenuté, než se zjistilo, že má dřevěnou konstrukci, a klenba je tedy falešná. Nebo šlo o zazděný sklep ve svahu za budovou, o jehož existenci se nevědělo a poněkud změnil plány prací.

Výstava potrvá do konce června 2023.

Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR, jež zároveň poskytlo finanční podporu z Programu podpory pro památky světového dědictví. 

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Voices

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
weby uniweb