Region: Kraj rozdělí první motivační příspěvky lékařům nad 65 let

Rada Karlovarského kraje během svého posledního zasedání schválila první žádosti na poskytnutí dotace v rámci nového motivačního programu pro lékaře primární péče starší 65 let. Částkou 50 000 korun bude podpořeno 30 žadatelů.

dezinfekce

Účelem vyhlášeného programu je motivovat lékaře primární péče starší 65 let, aby nadále provozovali své praxe, a zároveň je ocenit za to, že se stále starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům regionu.

„Jedná se o další z mnoha dotačních titulů, kterými se snažíme posílit regionální zdravotnictví. Průměrný věk lékařů primární péče dosahuje v určitých částech kraje 65 let, snažili jsme se proto vymyslet opatření, abychom je motivovali, aby svůj odchod do důchodu odložili a pomohli nám zajistit lékařskou péči, než se vrátí absolventi lékařských fakult, kteří čerpali stipendia. Zároveň chceme lékařům poděkovat za jejich celoživotní práci. Podle počtu podaných žádostí se program těší velkému zájmu ze strany lékařů, což nás samozřejmě velmi těší,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že žádost lze podat až do vyčerpání alokace programu, která byla pro rok 2024 stanovena na 3,5 milionu korun.

Finanční příspěvek je určen praktickým lékařům pro dospělé, děti a zubaře, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku minimálně 65 let a poskytují zdravotní služby na území Karlovarského kraje. Další podmínkou je, že musejí ordinovat alespoň 20 hodin týdně a mít v péči minimálně 800 registrovaných pojištěnců. O příspěvek mohou lékaři žádat každý rok, nejedná se tedy o jednorázovou podporu.

Podrobné informace týkající se dotačního programu najdou zájemci na krajském webu nebo na webu www.lekarikarlovarskehokraje.cz, který nabízí kompletní přehled všech poskytovaných benefitů. Podporu mohou čerpat lékaři v jakékoliv fázi jejich kariéry – studenti lékařských fakult, lékaři bez atestace i s atestací. 


Zdroj: Krajské listy


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy