Region: Kraj přispěje potravinové bance na rekonstrukci centrálního skladu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválilo mimořádnou dotaci pro Potravinovou banku Karlovarského kraje. Podpora ve výši 850 tisíc korun bude využita na úhradu víceprací vzniklých při rekonstrukci jejího centrálního skladu. Pomoc z něho banka bezplatně distribuuje do azylových domů, nízkoprahových center, nocleháren nebo domovů pokojného stáří.

dezinfekce

Hlavním posláním Potravinové banky Karlovarského kraje je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Spolek rozváží potravinovou a materiální pomoc do měst po celém našem regionu již od roku 2015. Aktuálně realizuje rekonstrukci centrálního skladu v Královském Poříčí za více než 20 milionů korun. Během stavebních prací však byly odhaleny nové skutečnosti, které rekonstrukci objektu bývalé školní jídelny značně zkomplikovaly a výrazně prodražily. Celkově jsou náklady na vícepráce vyčísleny na více než 1,3 milionu korun.

„Velice si vážím práce potravinové banky, která zajištuje nejenom potravinovou, ale i materiální pomoc lidem v nouzi, jako jsou třeba samoživitelé, zdravotně postižení spoluobčané, osamělí senioři nebo ti, co ztratili střechu nad hlavou. Sám se pravidelně účastním potravinových sbírek, prostřednictvím nichž se nám daří naplňovat její sklady. Za ta léta mohu říct, že je to moje srdeční záležitost a že mne vždy velmi těší, kolik lidí je ochotno se do sbírky zapojit a pomoci potřebným. Momentálně se spolek dostal do situace, kdy nemá finanční prostředky na úhradu víceprací vzniklých během nákladné rekonstrukce centrálního skladu. I přes pomoc ostatních měst a obcí mu schází finanční prostředky na dokončení stavebních úprav. Jsem proto nesmírně rád, že jsme společně s ostatními zastupiteli schválili potravinové bance individuální dotaci a že jí můžeme touto formou pomoci,“ uvedl radní pro oblast sociálních prací Robert Pisár.

Dotace bude konkrétně použita na vybourání nevyhovujícího podkladního betonu, který brání položení nové podlahy, a řešení havarijního stavu přípojek a rozvodů vody a kanalizace. Úpravy centrálního skladu mají trvat do konce letošního roku, přičemž v první polovině roku 2024 by měl být zahájen jeho ostrý provoz. Díky tomu, že objekt bývalé jídelny má plochu o rozloze 1000 metrů čtverečních, banka zde získá daleko větší skladovací prostory, a to včetně nové mrazící místnosti, kanceláří a zázemí pro zaměstnance.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy