Region: Kraj přispěje na desítku vodohospodářských akcí (TV Západ)

Každoročně Karlovarský kraj přispívá obcím a vodohospodářským sdružením v regionu na realizaci drobných vodohospodářských akcí. Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí překročit 3 miliony korun. Maximální část nákladů, která může být hrazena z dotace, činí 80 % z celkových uznatelných nákladů.


Program je zaměřen především na obce s malou hustotou zalidnění. 

"V letošním roce jsme alokovali do rozpočtu 10 milionů korun, přičemž šest milionů z běžného rozpočtu a čtyři miliony jako poplatek za odběr podzemních vod. Bohužel nebo bohudík žádostí přišlo 12 s celkovými požadavky na tento program, které převyšovaly 25 milionů korun. Takže z toho vyplývalo, že bychom museli velmi výrazně krátit požadavky žadatelů a to se nám nechtělo, takže jsme doporučili Zastupitelstvu, aby navýšilo celkovou alokaci, a sice o prostředky, které zbyly zaprvé z jiných dotačních titulů, tak i z těch poplatků za odběr podzemních vod, kde se nám vývoj plateb vyvíjel v letošním roce výrazně lépe, než jsme očekávali. Takže nakonec doporučíme Zastupitelstvu, aby bylo rozděleno přes 13 milionů korun, což je výrazně lepší, než ten náš návrh," popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec. 

Dvě z dvanácti obcí nakonec nesplnily podmínky pro udělení dotace. V případě, že krajští zastupitelé udělení podpory ostatním 10 žádostí odsouhlasí, mohlo by například dotace na dostavbu vodovodní a kanalizační sítě v Bublavě dostat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Na výstavbu vodovodu v Pomezí nad Ohří – Tůních by byla určena dotace pro CHEVAK Cheb, další finance by mohlo získat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na výstavbu automatické tlakové stanice v obci Krásný Les.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb