Region: Integrovaná střední škola Cheb chce opět vylepšit vybavení pro studenty

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila Integrované střední škole Cheb podání žádosti do programu „Centra odborné přípravy" na pořízení učebních pomůcek pro obor vzdělání Agropodnikání.


Díky modernizaci technického vybavení se tak studenti naučí pracovat s nejnovějšími přístroji, což se jim bude rozhodně hodit, až budou po škole hledat nové zaměstnání.

Program „Centra odborné přípravy" vypisuje Ministerstvo zemědělství. Účelem státní podpory je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání, jako je zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství, a jejich seznámení se s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Program funguje již několik let, přičemž každoročně z něj lze získat dotaci v maximální výši 1 666 000 korun. Integrovaná střední škola Cheb bude letos žádat o dotaci na projekt, jehož celkový rozpočet je předběžně stanoven na 1 839 200 korun. K dotaci je pak nutné připočíst ještě vlastní podíl žadatele, který činí 10 procent. Z rozpočtu kraje bude na tyto účely vyčleněna částka přesahující 183 tisíc korun.

 „V rámci Karlovarského kraje je Integrovaná střední škola v Chebu jedinou střední školou, která může čerpat finanční prostředky z uvedeného dotačního programu. Máme proto radost z toho, že i díky dotacím od Ministerstva zemědělství se daří postupně vylepšovat zázemí pro odborný výcvik. Naší jednoznačnou snahou je posilovat technické vzdělávání, aby byl na trhu práce dostatek kvalifikované síly, o níž je ze strany zaměstnavatelů velký zájem,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Integrovaná střední škola Cheb má v plánu z dotace pořídit multifunkční stroj pro hospodaření na orné půdě a travních porostech. Jedná se o stavebnicový systém umožňující využití jedné pohonné jednotky k široké škále zemědělských činností prostřednictvím výměnných součástí. Financování projektu je stanoveno jako ex-post, to znamená, že žadatel obdrží dotaci až po ukončení a vyúčtování projektu. Z tohoto důvodu příspěvková organizace požádala svého zřizovatele o návratnou finanční výpomoc na předfinancování.

Zdroj: Krajské listy

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb