Region: Cesty hejtmana krajem tentokrát vedly na Žluticko

Téměř po dvou letech zamířil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek v rámci pravidelných cest po regionu na Žluticko, konkrétně do Verušiček, Valče a Chyše. Se starosty a jejich zástupci diskutoval o aktuálních problémech místních obyvatel i o projektech, které obce připravují. Doprovod mu jako obvykle dělal radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství Vít Hromádko.

dezinfekce

První zastávkou byla obec Verušičky, která leží v těsné blízkosti vojenského újezdu Hradiště. Na obecním úřadě přivítal hosty starosta Petr Kvasnička. V úvodu jednání proběhla debata nad bytovou politikou, kdy se obci daří opravovat byty za pomocí místních obyvatel, což jí výrazně šetří kasu. Hovořilo se také o nově zavedeném systému regionální dopravy. Ze strany starosty vzešla pouze jediná připomínka, a to k ranním autobusům, jež přepravují děti do školy a nenavazují na další spoje. Hejtman přislíbil, že se podnětem bude zabývat koordinační skupina, jež řeší jednotlivé připomínky od občanů. „Dále jsme byli informováni o tom, že výstavba vedení vysokého napětí lemující hlavní tah na Prahu v určitých lokalitách ruší mobilní signál, a mluvili jsme také o zámku v centru obce, který je ve vlastnictví jedné z dceřiných společností skupiny Mattoni. Ten je zatím pouze v zabezpečeném stavu, aby dále nedegradoval, ale jeho rekonstrukce se zdá být v nedohlednu. Při nejbližším jednání se zástupci společnosti tu problematiku určitě zmíním,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Po podnětné diskusi se hejtman společně s radním vydali k bývalé školce, která bude za pomocí dotace ze Státního fondu podpory investic revitalizována. Do opravovaného objektu se nově přesune obecní úřad, zázemí pro zaměstnance obce a sbor dobrovolných hasičů. Po cestě proběhla ještě prohlídka senior expresu, jenž je obyvateli hojně využíván zejména pro cesty k lékaři. V této souvislosti se řešilo problematické parkování u polikliniky v Karlových Varech a možnost zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro tuto službu. To by ostatně mohly využívat i ostatní senior expresy z okolí.

Další zastávkou na cestě po Žluticku byla obec Valeč v čele se starostkou Michaelou Holubcovou. I zde se hned v úvodu otevřela otázka spokojenosti s nově zavedeným systémem regionální dopravy. Obec změny přivítala a hodnotila je velmi pozitivně. Mezi problémy, které obec naopak aktuálně trápí, patří dostupnost lékařské péče. Momentálně zde nefunguje jediná ordinace praktického lékaře či pediatra, byť zde pro to prostory mají. Zmíněno bylo také nekontrolovatelné těžení dřeva v místních vojenských lesích, související devastace krajiny i obecních komunikací. Zástupci obce hovořili rovněž o připravovaných projektech, ať už se jedná o bytovou výstavbu či rozsáhlou revitalizaci brownfieldu bývalé vojenské základny. „Z obce si odvážíme dva úkoly směrem ke Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje. Jednak je to otázka opravy havarijního stavu opěrně zdi u příjezdové komunikace od Karlových Varů, kde není vyjasněno její vlastnictví, a pak také řešení problematického úseku v obci, kdy v místě, kde se komunikace zužuje, chybí chodník a dopravní značení,“ upřesnil radní Vít Hromádko. 

Na závěr návštěvy se všichni zúčastnění přesunuli do areálu místního zámku, jenž je dominantou obce. Jak uvedl kastelán Tomáš Petr, jedná se o významnou barokní památku s unikátním lapidáriem soch od slavného Matyáše Bernarda Brauna, která se těší stále většímu zájmu návštěvníků. Zámek prochází postupnou obnovou a velice by mu pomohlo, kdyby byl prohlášen za národní kulturní památku. V současnosti si zde návštěvníci mohou prohlédnout zajímavé instalace, jež vznikly ve spolupráci se studenty Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. A jak se všichni přítomní shodli, jsou více než působivé. 

Poslední zastávkou bylo město Chyše. Delegaci přivítal starosta Miroslav Dorňák společně se zastupiteli města a hrabětem Vladimírem Lažanským. V zámeckém pivovaru se hovořilo nejenom o stále trvajícím záměru prodeje zdejšího karmelitánského kláštera, jenž postupně chátrá a nemá využití, ale také například o místní základní škole, kterou nyní vede nová ředitelka. Stranou nezůstaly ani vodohospodářské akce, kdy se diskutovalo o plánované revitalizaci přilehlých rybníků či možnostech napojení chatových oblastí na vodovody a kanalizace.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy