Region: Bylo zrušeno regulační opatření ve veřejné dopravě

Hejtman Karlovarského kraje Mgr. Per Kubis s platností od půlnoci na 14. 4. 2020 (fakticky tedy platí pro první úterní ranní spoje a dále) zrušil regulační opatření ve veřejné autobusové a železniční dopravě. Tato regulační opatření byla nařízena pro níže uvedené dopravce.

dezinfekce

„Dopravci v rámci zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje deklarovali, že v maximální možné míře zajistí dostatečnou ochranu řidičů vybavením rouškami, brýlemi, štíty, a také dezinfekci vozidel. Tímto způsobem by měli být chráněni i cestující, kteří rovněž používají ochranné pomůcky, především roušky či jiné krytí dýchacích cest. Karlovarský kraj pro dopravce zajistil dodávku ochranných štítů určenou řidičům ve veřejné dopravě. Prosíme cestující, aby od zahájení platnosti změn, tedy od půlnoci z pondělí na úterý 14. dubna 2020, respektovali zrušení regulačního opatření a opět se odbavovali tak, jak byli původně zvyklí,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Ruší se tedy vše níže uvedené a odbavování cestujících bude probíhat obvyklým způsobem, nástup předními dveřmi, platba, případné kontroly, apod. Ve vlacích také přechod na standardní odbavení.

Veřejná linková doprava:
1)           Zakazuje se nástup předními dveřmi.
2)           Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3)           Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.
4)           Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Veřejná drážní osobní doprava
1)           Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
2)           Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

Přehled dopravců:
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
BUS LIGNETA a.s.
Cvinger bus s.r.o.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o.
VV autobusy s.r.o
České dráhy, a.s.
GW Train Regio a.s.

POZOR: Prázdninový provoz nadále zůstává v platnosti až do doby, dokud stát nerozhodne o přítomnosti školáků ve vzdělávání.Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
10.04.2020 12:15
0 +
 

Hlavní zprávy