Rada kraje doporučuje konání jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory

Karlovarský kraj jako zřizovatel středních škol vydal doporučení ke stanovení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Rada Karlovarského kraje doporučuje ředitelům středních škol, aby v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou rozhodli o konání jednotné přijímací zkoušky a respektovali doporučení o konání této zkoušky i v případě, že obdrží nižší počet přihlášek než je stanovený záměr.

zprávy uniweb weby

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace o změnách týkajících se letošního přijímacího řízení. To má zohlednit situaci, kdy koronavirus zasadil oblasti školství velmi citelnou ránu již ve druhém pololetí minulého a také v aktuálním pololetí tohoto školního roku. Oslovil jsem proto ředitele krajských středních škol s tím, zda je reálné zachovat podobu přijímacích zkoušek jako v minulosti, včetně cut-off skóre, které určuje minimální hranici úspěšnosti. Z vyjádření vzešlo, že naprostá většina ředitelů souhlasí s konáním jednotné přijímací zkoušky a zhruba polovina se zachováním cut-off skóre. Někteří ředitelé také navrhovali výraznější změny, které budeme dále rozpracovávat,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.    

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohou ředitelé v rámci letošního přijímacího řízení rozhodnout o konání jednotné přijímací zkoušky, přičemž pokud od ní ustoupí, musí se konat školní přijímací zkouška. Pokud bude součástí prvního kola přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud si tuto možnost výslovně v kritériích pro první kolo přijímacího řízení vyhradil a zároveň počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.   

„Vzhledem k tomu, že chceme umožnit přístup ke vzdělávání v maturitních oborech žákům, kteří neměli vinou koronavirové pandemie a následné distanční výuky pro vzdělávání ideální podmínky, rozhodli jsme se, že sice doporučíme konání jednotné přijímací zkoušky, ale ustoupíme od určení cut-off skóre. Přijímací zkoušku nechceme zcela zrušit, neboť její výsledky nám přinesou podložené údaje o výuce na jednotlivých základních školách, které v současné chvíli považujeme za cenný statistický údaj. V neposlední řadě budou východiskem pro střední školy k důsledné a intenzivní práci s výsledky přijímacích zkoušek s cílem eliminovat školní neúspěšnost přijatých žáků již v počátcích studia,“ doplnil radní Jindřich Čermák.        

Stanovení kritérií je zcela na řediteli školy, zveřejnit je však musí do 31. ledna.Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb