Projekt Maják byl oceněn Ministerstvem vnitra

Projekt Maják – Cesta bezpečí, který byl realizován na území Karlovarského kraje a jehož organizátorem je spolek Dětský úsvit, se umístil na 2. místě v rámci národního kola Evropských cen prevence kriminality 2021. Projekt se zaměřil na děti ve věku 8 – 15 let v pěstounské péči, jež jsou ohroženy sociálně-patologickým prostředím a rizikovými jevy. Karlovarský kraj projekt podpořil prostřednictvím dotačního programu prevence kriminality.

A nebuďte smutnej, Vaňku! aneb 85 setkání s Václavem Havlem

Maják pracuje s cílovou skupinou pomocí interaktivních a zážitkových metod, aktivity mají preventivně – terapeutický charakter. Cílem projektu bylo vytipování a vyškolení několika jedinců z řad účastníků, kteří prošli programem a stali se tzv. „nositeli štafety.“ Nově získané poznatky šíří dál mezi své vrstevníky, v rodině a ve své komunitě. Projekt byl realizován ve správním obvodu města Cheb a v okolních obcích. Tématem letošního ročníku byla šikana a násilí mezi nezletilými.  

„Jsem velmi rád za to, že v našem regionu se nezapomíná na prevenci sociálně patologických jevů u té nejohroženější skupiny dětí a mládeže. Velmi si vážím práce všech, kteří se věnují aktivitám s dětmi v pěstounské péči a gratuluji jim k tomuto úspěchu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.  

Slavnostní vyhodnocení se konalo v Plzni, a to v rámci celorepublikové akce Národní dny prevence. Zástupci spolku Dětský úsvit a manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje převzali ocenění z rukou pracovníků odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Komise ocenila především nastavené metody hodnocení efektivity projektu Maják a zvolení metody Peer, která je založena na aktivní práci účastníků, kdy po jejich samostatné práci přichází diskuze v malých skupinách a následně dochází ke společnému  porovnání odpovědí na dané otázky. Vrstevník přejímá od vrstevníka jeho poznatky. Porota ocenila také práci se skupinou dětí v pěstounské péči.  

V rámci projektu vzniká řada naučných publikací například na téma šikana, etiketizace (tzv. nálepkování) či trest a náprava.

Více informací o samotném projektu je uvedeno na internetových stránkách.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

seo uniweb